Siirry sisältöön

Ergonomia on tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille. Sen avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.


Sana ergonomia tulee kreikan kielen sanoista ergo (työ) ja nomos (luonnonlait).
 

Fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia

Ergonomia on kokonaisvaltainen tarkastelutapa, mutta käytännössä on usein tarve keskittyä johonkin sen osa-alueeseen.

Fyysinen ergonomia keskittyy fyysisen toiminnan sopeuttamiseen ihmisen anatomisten ja fysiologisten ominaisuuksien mukaisiksi. Fyysinen ergonomia korostuu työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelussa.

Kognitiivinen ergonomia keskittyy järjestelmien ja niiden käyttöliittymien sopeuttamiseen. Tavoitteena on saada ne vastaamaan ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteitä. Kognitiivinen ergonomia korostuu järjestelmien ja niiden käyttöliittymien (näytöt ja ohjaimet) ja tiedon esittämistapojen suunnittelussa.

Organisatorinen ergonomia keskittyy teknisen järjestelmän ja sosiaalisen järjestelmän yhteensovittamiseen. Se korostuu muun muassa henkilöstön, työprosessien, työkokonaisuuksien ja työaikajärjestelyjen suunnittelussa. Organisaatioergonomia liittyy läheisesti työhyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.

Ergonomian soveltamismuotoja

Osallistuva ergonomia (participatory ergonomics) on käyttäjien tietoja, kokemuksia ja tuntemuksia hyödyntävää kehittämistä ja suunnittelua.

Käytettävyys (usability) on ergonomian soveltamista tuotteiden suunnittelussa. Haasteena on tehdä tuotteet helposti ja tehokkaasti käytettäviksi mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle. Informaation selkeä esitystapa lisää esimerkiksi dokumenttien visuaalista käytettävyyttä.

Esteettömyys (accessibility) on kaikkien käyttäjäryhmien, myös ikääntyvien ja eri tavoin toimintaesteisten, huomiooon ottamista tekniikan, tilojen ja toiminnan suunnittelussa. Tavoitteena on lisätä käyttäjien tasa-arvoa ja samalla laajentaa tuotteiden ja järjestelmien käyttäjäkuntaa.

Ergonomisten työtilojen ja välineiden suunnittelussa voi hyödyntää myös työterveyshuollon asiantuntemusta. Aiheesta lisää >>

Ergonomiakoulutus

Työterveyslaitoksen ergonomiakoulutus tarjoaa osaamista ja valmiuksia löytää ratkaisuja työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia nakertaviin ongelmiin. Koulutuksen avulla pystytään parantamaan työnteon sujuvuutta.

Ergonomiakoulutus koulutuskalenterissa

Kursseilla käsitellään esimerkiksi työtilojen ja työpisteiden suunnittelua, oikeita työtapoja ja ergonomiamenetelmien käyttöä. Osa kursseista on sovitettu toimialakohtaisiksi, kuten tietokonetyötä, laboratoriotyötä ja siivoustyötä koskeva koulutus. Tutustu koulutuskalenteriin >>

Ergonomian tilauskoulutus ja koulutuspalvelut

Järjestämme myös kursseja ja annamme luentopalveluja asiakkaan tilaamana yksittäisille työpaikoille. Tällöin räätälöimme koulutuksen sisällön juuri sinun työpaikkaasi ajatellen. Voimme myös yhdistää koulutuksen ja  konsultaation. Tällöin annamme ensin täsmäkoulutusta ergonomiasta. Sen jälkeen tutustumme työpisteisiin ja työntekijöiden työtapoihin sekä annamme heille ergonomiaohjeita. Tutustu tilauskoulutuksiin >>

 

Päivitetty 17.05.2016