Siirry sisältöön

Esteetön työelämä

PalauteTyöelämän esteettömyys mahdollistaa osatyökykyisten ihmisten osallistumisen työelämään ammattitaitonsa ja edellytystensä mukaisesti.

Esteettömällä työpaikalla työtilat ovat helposti muunneltavat erilaisia käyttäjiä ajatellen. Työvälineet ovat helppokäyttöisiä, ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Työn organisoinnissa huomioidaan työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet, ja erityisjärjestelyt ovat osa työpaikan normaalia toimintaa.

Esteettömällä työpaikalla kaikki työntekijät ovat tasa-arvoisia, ja jokainen saa apua tarvittaessa. Työjärjestelyihin on olemassa tietoa, osaamista ja taloudellista tukea. Työterveyshuolto tukee työnantajaa työpaikan mukauttamisessa.

Esteettömyys perustuu yhdenvertaisuuteen, jota Suomen lainsäädäntö edellyttää. Esteettömyys tarkoittaa yleensä parempia ratkaisuja kaikille. Esteettömyyttä voidaan usein parantaa ilman lisäkustannuksia, kun se huomioidaan jo ympäristöjä, palveluja ja tuotteita suunniteltaessa. 

Esteettömyyttä tarvitaan monessa paikassa ja yhteydessä. Tällaisia ovat muun m rakennettu ympäristö, kulkuväylät, liikennevälineiden käyttö, opasteet, laitteiden käyttö, verkkopalvelut ja -asiointi, palveluiden käyttö, koti, koulutuspalvelut, kulttuuripalvelut ja työelämä.

Työelämän esteettömyyttä voidaan lisätä seuraavilla keinoilla:

 

Johtaminen ja työn organisointi:
 • monimuotoisuuden johtaminen
 • työterveyshuollon tuki ja saavutettavat palvelut
 • ammattitaitoa ja toimintakykyä vastaavat työtehtävät
 • kouluttautumis- ja etenemismahdollisuudet
 • joustava työaika ja etätyömahdollisuus
 • tasa-arvoinen työyhteisö ja mahdollisuus saada apua
 • mahdollisuus henkilökohtaiseen avustajaan.
Työmatkan kulkeminen:
 • julkisen liikenteen esteettömyys
 • omaan autoon tehtävät muutostyöt
 • työaikajärjestelyt: vältetään liikenneruuhkissa kulkemista
 • etätyömahdollisuus: työmatkojen minimointi.
Työympäristö ja työvälineet:
 • erityismitoitetut auton pysäköintipaikat ja esteettömät sisäänkäynnit
 • selkeät opasteet, kynnyksettömät kulkuväylät ja tasonvaihtolaitteet
 • helposti säädettävät työpisteet
 • työvälineiden mukauttaminen, työn apuvälineet
 • säädettävä valaistus ja hyvä ääniympäristö 
 • toimivat ruokala-, kahvihuone- ja saniteettitilat
 • kaikille soveltuvat kokous- ja koulutustilat, äänentoistolaitteet ja induktiosilmukka.

Esteettömyys korostuu tulevaisuudessa

Esteettömyys on entistä tärkeämpi ominaisuus tuotteissa, palveluissa ja rakennetussa ympäristössä. Liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden suhteellinen osuus väestöstä kasvaa ikääntymisen myötä.

Euroopan komissio valmistelee uutta toimeksiantoa esteettömyysasioiden paremmasta huomioon ottamisesta kaikessa eurooppalaisessa standardisoinnissa. Esteettömyyskysymykset pitäisi integroida paremmin olemassa oleviin standardeihin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 01.12.2015