Siirry sisältöön

Esteetön työpaikka -arviointimenetelmä

Palaute
ESTE-arviointilomakkeella selvitetään työpaikan esteettömyyttä. Menetelmä soveltuu työntekijän, esimiehen, työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteiseksi työvälineeksi. Arviointilomake voidaan täyttää joko sähköisenä tai paperille tulostettuna.

Työpaikan esteettömyydellä tarkoitetaan työpaikkarakennuksen saavutettavuutta, liikkumis- ja toimimisesteettömyyttä rakennuksessa, ergonomista työympäristöä, joustavaa työn organisointia, tasa-arvoista kohtelua, helppokäyttöisiä työvälineitä ja kaikkien saavutettavissa olevia palveluja.

Työpaikan esteettömyys helpottaa kaikkien työtä. Erityisen tärkeää esteettömyys on osatyökykyisille ja ikääntyneille työntekijöille.

ESTE-arviointilomakkeessa huomio kiinnitetään henkilön koko työpäivään ja työmatkoihin. Esteettömyyttä arvioidaan havainnoimalla henkilön työtä ja toimintaa sekä haastattelemalla henkilöä. Työntekijä voi täyttää lomakkeen myös etukäteen itsenäisesti, jolloin lomake toimii yhteisen keskustelun pohjana.

Arviointi tehdään työntekijän omien kokemusten ja aiheeseen liittyvien suositusten perusteella. Suositukset löytyvät jokaisen kysymyksen lopussa olevasta tietolaatikosta. Arviointilomakkeessa kysytään henkilön taustatiedot ja 30 esteettömyyteen liittyvää kysymystä. Jokaisen kysymyskohdan arvioidaan olevan joko "Kunnossa" tai "Ei kunnossa".

Päivitetty 13.03.2015