Siirry sisältöön

Huonokuuloisena työssä

Palaute
Tämä sivusto on tarkoitettu työntekijöiden, työnantajien ja työterveyshuoltojen käyttöön huonokuuloisten ja kuulokojetta käyttävien työntekijöiden työssäolon tukemiseksi.

Verkko-ohjemateriaalissa kerrotaan huonokuuloisuudesta, sen vaikutuksista työelämässä, kuulonkuntoutuksesta ja kuulokojeen käyttäjille työolojen mukauttamisratkaisuista.

 

 

Opi-osiossa saat tietoa huonokuuloisuudesta,huonokuuloisen selviytymiskeinoista vuorovaikutuksessa sekä sopivista kommunikointitavoista huonokuuloisen työkaverina Testaa-osiossa voit testata omaa kuuloasi erilaisissa keskustelutilanteissa Toimi-osiossa saat opastusta kuulonkuntoutuksen käynnistämisestä,työelämän apuvälineiden hankinnasta.Saat myös tietoa työn ja työolosuhteiden mukauttamisratkaisuista sekä kuulonkuntoutuksen tukemisesta työpaikoilla.

Päivitetty 04.07.2013