Siirry sisältöön

Muualla verkossa

Tutustu myös

Asiantuntijapalvelut

 

Kognitiivinen ergonomia

Palaute

Nykyisin lähes kaikki työ sisältää vuorovaikutusta tietoteknisten välineiden kanssa.

On tärkeää suunnitella laitteet ja toiminta siten, että lopputulos on sopusoinnussa ihmisen tiedonkäsittelyn kykyjen ja rajoitusten kanssa. Näin tehtävät voidaan suorittaa mahdollisimman sujuvasti, virheettömästi ja ilman turhaa kuormittumista. Näihin kysymyksiin liittyviä asioita tarkastellaan kognitiivisen ergonomian avulla.

Kognitiivinen ergonomia tarkastelee ihmisen vuorovaikutusta toimintajärjestelmien kanssa tiedonkäsittelyn näkökulmasta. Havainto-, tarkkaavaisuus, muisti- ja ajattelukyvyt asettavat reunaehdot ihmisen, työn ja tekniikan vuorovaikutukselle.

Kognitiivisen ergonomian avulla voidaan huomioda tuotteiden, työympäristöjen, -välineiden ja -käytäntöjen kehittämisessä ihmisen tapa käsitellä tietoa. Tarkasteltavat kysymykset liittyvät ihminen-tietotekniikka-vuorovaikutukseen, visuaaliseen käytettävyyteen ja kognitiiviseen kuormittumiseen:

  • Miten ihmisen havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, muistin ja ajattelun kyvyt ja rajoitukset voidaan huomioida tietotyössä?
  • Miten visuaalinen tieto tulisi esittää, jotta se havaittaisiin luotettavasti ja vaivattomasti? 
  • Miten kognitiivista kuormittumista voi välttää?

Kognitiivisen ergonomian tavoitteena on toiminnan tehokkuus, sujuvuus ja turvallisuus sekä hyvinvointi työssä. Jos käyttöliittymät ja ympäristöt eivät kuormita ihmistä tarpeettomasti, työskentely voi olla sujuvaa, innostavaa ja motivoivaa.

Päivitetty 18.09.2014