Siirry sisältöön

Muualla verkossa

Lainsäädäntöä

Palaute
Lainsäädännössä ei ole yleisesti sovellettavia raja-arvoja käsin tehtäville  nostoille tai siirroille.
 
Työturvallisuuslain (738/2002) 24 §:ssa (Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet) mainitaan, että "terveydelle haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turvallisiksi, milloin niitä ei voida välttää tai keventää apuvälinein"

Laajimmin lainsäädännössä nostotilanteita käsittelee Valtioneuvoston päätös ("nostopäätös") käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä vuodelta 1993 (VNp 1409/1993). Päätöksessä korostetaan työnantajan vastuuta nostotilanteiden saattamiseksi turvallisiksi. Käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja on pyrittävä välttämään käyttäen mahdollisuuksien mukaan nosto- ja siirtoapuvälineitä. Mikäli apuvälineiden käyttäminen ei ole mahdollista, tulee nostotilanteiden turvallisuus- ja terveysnäkökohdat arvioida etukäteen ja sitä kautta pyrkiä järjestämään työpisteiden nosto- ja siirto-olosuhteet turvallisiksi. Lisäksi työnantajan on huolehdittava nostotyötä tekevien työntekijöidensä riittävästä nosto-opastuksesta.

Päivitetty 10.07.2013