Siirry sisältöön

OVA-ohjeet, Kemikaalikortit, Kamat-kortit

Palaute

Työterveyslaitos tuottaa kemikaaliturvallisuutta edistäviä tiedonlähteitä, jotka ovat maksutta kaikkien käytettävissä.

  
OVA-ohjeet 
Kemikaalionnettomuudessa tarvitaan helposti saatavilla olevaa ja selkokielistä tietoa kemikaalin vaaraominaisuuksista, ensiavusta ja tarvittavista torjuntatoimenpiteistä. OVA-ohjeet kattavat suuren osan yleisimmin käytetyistä kemikaaleista. Ohjeet on laadittu Työterveyslaitoksen ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä.

Kansainväliset kemikaalikortit
Kansainväliset kemikaalikortit ovat WHO:n koordinoiman kemikaaliturvallisuusohjelman (International Programme on Chemical Safety eli IPCS) ja EU:n yhteistyöprojekti. Kemikaalikorteissa on kuvattu lyhyesti puhtaiden kemikaalien ominaisuuksia, terveysvaikutuksia, niiden aiheuttamia palo- tai räjähdysvaaroja, ympäristövaikutuksia ja haittojen torjuntakeinoja. Kortteja voidaan käyttää tietolähteenä laadittaessa käyttöturvallisuustiedotteita tai ohjeita työpaikkakohtaisesti sekä opastettaessa ja koulutettaessa työntekijöitä.

KAMAT-kortit
KAMAT-tietokortteihin on koottu tietoa kussakin metalli- ja autoalan ammatissa tai työtehtävässä yleisimmin esiintyvistä kemikaaleista, altistumisen suuruusluokasta, altistumiseen vaikuttavista tekijöistä, altistumiseen liittyvistä terveysriskeistä ja ammatissa mahdollisesti esiintyvistä työperäisistä sairauksista. Kortit eivät korvaa työpaikkaselvityksiä, mutta auttavat selvitysten tekijää kiinnittämään huomiota todennäköisimmin riskiä muodostaviin altisteisiin sekä altistumiseen ja siten myös riskin suuruuteen vaikuttaviin tekijöihin.

Päivitetty 15.10.2014