Siirry sisältöön

Testaa Resurssimittarilla!

Monikulttuuristuva työelämä

Palaute
Suomalainen työelämä monikulttuuristuu. Eri syistä Suomeen tulevat maahanmuuttajat muodostavat hyvin moninaisen kokonaisuuden.

Suurelle osalle maahanmuuttajista Suomi on paikka, jonne on tarkoitus jäädä pysyvästi, kun taas monille Suomi voi olla paikka, joka esimerkiksi sijoittuu johonkin vaiheeseen työuralla.

Suomen toiminta maahanmuuttokysymyksissä kytkeytyy sekä kansallisiin että kansainvälisiin sopimuksiin. Esimerkiksi työvoiman vapaa liikkuminen EU:n alueella ja humanitaarisen maahanmuuton kiintiöt liittyvät kansainvälisiin sitoumuksiin.

2010-luvun työvoimareservi

Suomalaisessa työelämässä maahanmuuttajien kulttuurinen mosaiikki kasvaa ja Suomessa on jo syntyperältään 170 maata edustavia. Kokonaisena ryhmänä tarkasteltuna maahanmuuttajat muodostavat potentiaalisen työvoimareservin, sillä he ovat iältään nuoria ja keskimääräistä useammin vailla säännöllistä työtä.

Tukemalla määrätietoisesti sekä suomalaista työelämää että työorganisaatioita maahanmuuttokysymyksissä ja mahdollistamalla erilaisia kouluttautumispolkuja, voidaan maahanmuuttajia auttaa kiinnittymään suomalaiseen työelämään. Näin edistetään suomalaisten työpaikkojen hallittua moninaistumista, joka voi tuottaa monenlaista hyötyä eri tasoilla pitkällä tähtäimellä.

Päivitetty 19.04.2016