Siirry sisältöön

Videomateriaalia ja vinkkejä oppilaitoksiin ja työpaikoille

Palaute
Alla olevien videoiden tarkoituksena on lisätä nuorten maahanmuuttajien tietoisuutta työkyvystä sekä suomalaisesta työelämästä. Lisäksi tavoitteena on herätellä keskustelua työkyvyn merkityksestä ja siitä miten työkykyä voi itse pitää yllä.

Videoilla työllistyneet nuoret maahanmuuttajat kertovat omista kokemuksistaan työelämässä. Teemat käsittelevät työllistymistä, perehdyttämistä, työyhteisöasioita sekä työkyvyn ylläpitämistä työssä ja vapaa-ajalla.

Videoita voi hyödyntää oppilaitoksissa, työpaikoilla ja itseopiskelumateriaalina. Videoiden tueksi on myös kalvosarja, jossa videoiden teemoja on syvennetty. Kalvot soveltuvat erityisesti materiaaliksi oppilaitoksiin, joissa työkykyasioita halutaan käsitellä tarkemmin. 


HoitajaNäin minä sain töitä -videossa tuodaan esille seikkoja, jotka vaikuttavat työllistymiseen sekä erilaisia työllistymistapoja. Tärkeää on oma aktiivisuus ja usko omaan tekemiseen. Harva saa heti valmistuttuaan unelmatyöpaikan tai vakituisen työn. Työkokemuksen hankkiminen erilaisten harjoittelujen ja pätkätöidenkin kautta avaa uusia ovia ja auttaa etenemään uralla.


TutkijaPerehdyttämisvideossa korostetaan sitä, että perehdytys kuuluu kaikille ja on jokaisen oikeus.ProjektijohtajaMinä ja työkaverit -videossa kuvataan tilannetta, jossa työyhteisöllä on suuri merkitys työssä jaksamisen ja työkyvyn kannalta. Työkaverit saattavat olla vasta maahan muuttaneen nuoren ainoat kaverit uudessa kotimaassa. Näin ollen hyvällä työyhteisöllä on tärkeä rooli myös kotoutumisen ja
uudessa maassa viihtymisen kannalta.


Linja-autonkuljettajaJaksan paremmin töissä kun... -videossa kerrotaan, miten monella tapaa omaa työkykyä voi tukea töissä ja miten suomalaiset työpaikat tukevat työntekijöidensä työkykyä. Työkyvyn tukemisen keinoja ovat mm. oikeanlaiset työolot, ergonomia, erilaiset joustot, taukotilat, työnantajien tarjoamat liikuntasetelit tai työpaikalla järjestetty liikunta.


SiivoojaVapaa-aika virkistää -videossa kerrotaan vapaa-ajan merkityksestä työkyvylle. Se, miten omaa vapaa-aikaa käyttää, vaikuttaa väistämättä myös työkykyyn. Vapaa-ajalla on siis tärkeää riittävä lepääminen, oikeanlainen ruokailu ja mielekkäät harrastukset, jolloin saa ajatukset pois töistä. Lisäksi on tärkeää löytää sopiva tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, jotta energiaa riittää molempiin.KalvosarjaPäivitetty 27.01.2015