Siirry sisältöön

Mahdollisuuksien organisaatiomuutos

Palaute
Muutostilanteessa korostuu ihmisten johtaminen. Mielekkäästi toteutettu muutosprosessi tukee työntekijöiden hyvinvointia ja auttaa heitä vastaamaan muutoksen tuomiin työn haasteisiin ja käsittelemään siihen liittyviä tunteita.Tutkimusten mukaan organisaatiomuutokset voivat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Vaikutukset riippuvat muun muassa siitä, kuinka paljon muutos vaikuttaa työtehtäviin, kuinka muutoksen toteuttaminen koetaan ja millainen tilanne työpaikalla on ennen muutosta. 

Tällä sivustolla kerrotaan

  • mitä asioita eri toimijoiden tulee ottaa huomioon ja mitä he voivat tehdä muutosprosessin eri vaiheissa
  • millaisia toimia työpaikalla voidaan tehdä, jotta muutos toteutuu mahdollisimman mielekkäästi
  • miten organisaatiomuutos voi vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin.
Tietoa ja vinkkejä voivat hyödyntää johto ja henkilöstöhallinto, esimiehet ja työntekijöiden edustajat sekä erilaiset työryhmät ja yksittäiset työntekijät.

- - - - - - - - - -
Sivuston sisältö pohjautuu eurooppalaiseen Työntekijöiden henkinen hyvinvointi organisaatiomuutoksessa: Keskeiset seuraukset ja vaikutusmekanismit -tutkimukseen. Sisältöä on täydennetty hyödyntämällä muuta aiheeseen liittyvää tutkimusta ja käytännön kokemuksia. Sivuston toteuttamista ovat rahoittaneet sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojelurahasto ja Työhyvinvointifoorumi.

Päivitetty 25.09.2015