Siirry sisältöön

Tasa-arvo ja monimuotoinen työelämä

Palaute
Monimuotoisuus on oleellinen osa muuttuvaa suomalaista työelämää ja sen tuomiin haasteisiin törmää jo monilla työpaikoilla. Kehittämällä ja johtamalla työyhteisön monimuotoisuutta voidaan hyödyntää henkilöstön moniarvoisuutta, erilaisia näkemyksiä sekä erilaisia tapoja tehdä työtä. Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja tasapuolinen johtaminen lisäävät työssä jaksamista. 

Yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta, tasapuolisesta kohtelusta ja syrjinnän kiellosta säädetään mm. seuraavissa laeissa: Yhdenvertaisuuslaki (2004/21); Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609); Työturvallisuuslaki (2002/738).

Yhdenvertaisuuslaki (2004/21)
Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän. Lakia sovelletaan työhönoton perusteihin, työoloihin ja työehtoihin sekä henkilöstökoulutukseen pääsemiseen ja uralla etenemiseen. Yhdenvertaisuuslaissa säädetään myös kohtuullisista mukautuksista, joiden avulla työolosuhteet voidaan mukauttaa esimerkiksi vammaisille henkilöille sopiviksi. Laki sallii myös toimenpiteet, joiden tavoitteena on ns. tosiasiallinen yhdenvertaisuuden saavuttaminen (positiivinen erityiskohtelu).

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1989/609)
Sukupuoleen kohdistuvan syrjinnän kiellosta säädetään tasa-arvolaissa. Laki edellyttää tasa-arvosuunnitelman laatimista, jos työantajalla on säännöllisessä palveluksessaan vähintään 30 työntekijää. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen koskee sekä yksityisen että julkisen sektorin työantajia. Tasa-arvosuunnitelma koskee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sukupuolivähemmistöön kuuluvia (vaikka selkiyttävää säännöstöä laissa ei ole).

Työturvallisuuslaki (2002/738)
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa opastamaan työntekijöitään riittävästi työhön, työtehtäviin ja työoloihin ja varmistamaan että työntekijä on ymmärtänyt opastuksen.

Päivitetty 18.09.2015