Siirry sisältöön

Tietokortit

Palaute


Tietokortit kertovat keskeisistä työterveys- ja työsuojeluaiheista. Niiden avulla voidaan ratkaista työpaikkojen ongelmia, kehittää työoloja ja parantaa työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Tietokortti 1 - Liikkumistapaturmat ja liukkauden torjunta
Tietokortti 2 - Kylmässä työskentely (pdf, 97 kB)
Tietokortti 3 - Kuumassa työskentely
Tietokortti 4 - Nuorten kesätyöntekijöiden perehdyttäminen (pdf, 43 kB)
Tietokortti 5 - Rakennusten kosteus- ja homevauriot (pdf, 168 kB)
Tietokortti 6 - Työperäinen syöpä (pdf, 67,3 kB)
Tietokortti 7 - Tärinän haittavaikutukset (pdf, 582 kB)
Tietokortti 8 - Yläraajojen rasitusvammat työssä
Tietokortti 9 - Tietokonetyö
Tietokortti 10 - Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen
Tietokortti 11 - Eri-ikäisten yhteistyö
Tietokortti 12 - Maatalousyrittäjien työterveyshuolto
Tietokortti 13 - Maatalousyrittäjien työterveyshuollon yhteistyöryhmä – toiminta ja tehtävät
Tietokortti 14 - Altistuminen puupölylle työssä: terveysriskit ja hallinta (pdf, 84,5 kB)
Tietokortti 15 - Yrttituotteiden jatkojalostuksen työympäristöriskit
Tietokortti 16 - Ääniergonomia
Tietokortti 17 - Sisäilmaongelmien ratkaisun toimintamalli
Tietokortti 18 - Maatalousyrittäjän työkyvyn tuki 
Tietokortti 19 - Yrittäjän työkyvyn tuki (pdf, 66 kB)
Tietokortti 20 - Käsiin kohdistuva tärinä (pdf, 104 kB)
Tietokortti 21 - Altistuminen liuotinaineille työssä (pdf, 96,5 kB)
Tietokortti 22 - Monikulttuurisuus ja rekrytointi (pdf, 111kB)
Tietokortti 23 - Näkövammainen ja työ (pdf, 70,47 kB)
Tietokortti 24 - Ammattikuljettajan perehdyttäminen työkykyä edistävällä tavalla (pdf, 148 kB)
Tietokortti 25 - Kiireen hallinta parantaa työturvallisuutta (pdf, 351 kB)  
Tietokortti 26 - Naisyrittäjien työkyvyn talo (pdf, 225 kB)
Tietokortti 27 - Ammattitautiepäily ja todettu ammattitauti työpaikalla – miten työnantajan ja työntekijöiden tulee toimia?
Tietokortti 28 - Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäiseminen terveydenhuoltoalalla
Tietokortti 29 - Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla
Tietokortti 30 - Nuoren työntekijän ABC: Tiedätkö oikeutesi – tunnetko vastuusi? (pdf, 120 kB)

Ruotsinkieliset tietokortit

Englanninkieliset tietokortit

Lisätiedot: viestintäpäällikkö Kristiina Kulha 


Kemikaaliturvallisuuden tietokortit

OVA-ohjeet
Turvallisuusohjeita tärkeimmistä onnettomuuden vaaraa aiheuttavista teollisuuskemikaaleista Suomessa (OVA).

Kansainväliset kemikaalikortit
ovat kansainvälisen (UNEP, ILO, WHO, EU, Työterveyslaitos) kemikaaliturvallisuusohjelman tuottamaa helposti ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa suomenkielellä yli tuhannesta aineesta.

KAMAT - tietokortit
Tietoa kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä.

Lisätiedot: Juha Tuovila


Muut tietokortit
Tasa-arvosuunnittelun malli pk-yritysten käyttöön
Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia yli 30 työntekijän työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman ja edistämään sukupuolten tasa-arvon toteutumista työpaikalla.
Lisätietoa

Päivitetty 15.05.2015