Siirry sisältöön

Tietokortit

Palaute


Tietokortit kertovat keskeisistä työterveys- ja työsuojeluaiheista. Niiden avulla voidaan ratkaista työpaikkojen ongelmia, kehittää työoloja ja parantaa työntekijöiden terveyttä ja työkykyä.

Tietokortti 1 - Liikkumistapaturmat ja liukkauden torjunta (pdf)
Tietokortti 2 - Kylmässä työskentely (pdf)
Tietokortti 3 - Kuumassa työskentely (pdf)
Tietokortti 4 - Nuorten kesätyöntekijöiden perehdyttäminen (pdf) 
Tietokortti 5 - Rakennusten kosteus- ja homevauriot (pdf)
Tietokortti 6 - Työperäinen syöpä (pdf)
Tietokortti 7 - Tärinän haittavaikutukset (pdf)
Tietokortti 8 - Yläraajojen rasitusvammat työssä (pdf)
Tietokortti 9 - Tietokonetyö (pdf)
Tietokortti 10 - Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen (pdf)
Tietokortti 11 - Eri-ikäisten yhteistyö (pdf)
Tietokortti 12 - Maatalousyrittäjien työterveyshuolto (pdf)
Tietokortti 13 - Maatalousyrittäjien työterveyshuollon yhteistyöryhmä – toiminta ja tehtävät (pdf)
Tietokortti 14 - Altistuminen puupölylle työssä: terveysriskit ja hallinta (pdf)
Tietokortti 15 - Yrttituotteiden jatkojalostuksen työympäristöriskit (pdf)
Tietokortti 16 - Ääniergonomia (pdf)
Tietokortti 17 - Sisäilmaongelmien ratkaisun toimintamalli (pdf)
Tietokortti 18 - Maatalousyrittäjän työkyvyn tuki (pdf)
Tietokortti 19 - Yrittäjän työkyvyn tuki (pdf)
Tietokortti 20 - Käsiin kohdistuva tärinä (pdf)
Tietokortti 21 - Altistuminen liuotinaineille työssä (pdf)
Tietokortti 22 - Monikulttuurisuus ja rekrytointi (pdf)
Tietokortti 23 - Näkövammainen ja työ (pdf)
Tietokortti 24 - Ammattikuljettajan perehdyttäminen työkykyä edistävällä tavalla (pdf)
Tietokortti 25 - Kiireen hallinta parantaa työturvallisuutta (pdf) 
Tietokortti 26 - Naisyrittäjien työkyvyn talo (pdf)
Tietokortti 27 - Ammattitautiepäily ja todettu ammattitauti työpaikalla – miten työnantajan ja työntekijöiden tulee toimia? (pdf)
Tietokortti 28 - Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäiseminen terveydenhuoltoalalla (pdf)
Tietokortti 29 - Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla (pdf)
Tietokortti 30 - Nuoren työntekijän ABC: Tiedätkö oikeutesi – tunnetko vastuusi? (pdf)
Tietokortti 31 - Inhimilliset virheet ja muut poikkeamat sekä niiden vähentäminen maatiloilla (pdf)
Tietokortti 32 - Nanomateriaalit työpaikoilla – ohjeita suojautumiseen ja työntekijöiden terveyden seurantaan (pdf)
Tietokortti 33 - Pienyrittäjän työkyvyn kulmakivet - Tsekkaa työkykysi! (pdf)

Ruotsinkieliset tietokortit

Englanninkieliset tietokortit

Lisätiedot: tiedottaja Päivi Roland ja viestintäpäällikkö Kristiina Kulha 


Kemikaaliturvallisuuden tietokortit

OVA-ohjeet
Turvallisuusohjeita tärkeimmistä onnettomuuden vaaraa aiheuttavista teollisuuskemikaaleista Suomessa (OVA).

Kansainväliset kemikaalikortit
ovat kansainvälisen (UNEP, ILO, WHO, EU, Työterveyslaitos) kemikaaliturvallisuusohjelman tuottamaa helposti ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa suomenkielellä yli tuhannesta aineesta.

KAMAT - tietokortit
Tietoa kemiallisesta altistumisesta metalli- ja autoalojen työtehtävissä.

Lisätiedot: Juha Tuovila


Muut tietokortit
Tasa-arvosuunnittelun malli pk-yritysten käyttöön
Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia yli 30 työntekijän työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman ja edistämään sukupuolten tasa-arvon toteutumista työpaikalla.

Lisätietoa aiheesta

Päivitetty 19.05.2016