Siirry sisältöön

Työtapaturmat, ammattitaudit ja sairauspoissaolot

Palaute

Työtapaturmat

Työtapaturmia sattuu vuodessa 130 000, joista 50 000 johtaa vähintään 4 päivän työstä poissaoloon ja niissä kuolee vuosittain 50 ihmistä. Matkalla työstä kotiin tai päinvastoin sattuu vuodessa 20 000 tapaturmaa, joista 15-20 johtaa kuolemaan.

Virallisia työtapaturmatilastoja julkaisevat Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) ja Tilastokeskus. Työterveyslaitoksen julkaisemat tilastot on muokattu työsuojelu- ja tutkimustarkoituksiin, joten ne voivat poiketa virallisista luvuista erilaisen luokittelukäytännön takia (esim. toimialaluokittelu). 

Tilastotaulukoiden tiedot päivitetään vuosittain alkusyksyllä puolentoista vuoden kuluttua tilastoidun vuoden päättymisestä. Taulukoissa käytetyn työssäkäyntitiedon päivitystilanne on esitetty työvoimasivulla.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013

Olemme laatineet Powerpoint-esityksen vuonna 2013 kirjatuista uusista tapauksista, jotka on kirjattu rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista. Esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Suomessa (ppt)

Tavallisimpia ammattitauteja ovat meluvammat, rasitussairaudet ja ihotaudit.

Työterveyslaitos ylläpitää Työperäisten sairauksien rekisteriä lääkärien ammattitauteina tai ammattitautiepäilyinä vakuutuslaitoksille vuosittain ilmoittamista tapauksista. Tiedot rekisteriin tulevat TVK:sta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta.

Tilastotaulukoiden tiedot päivitetään vuosittain loppusyksyllä vajaan kahden vuoden kuluttua tilastoidun vuoden päättymisestä. Taulukoissa käytetyn työssäkäyntitiedon päivitystilanne on esitetty työvoimasivulla.

Sairauspoissaolot

Kansaneläkelaitoksen korvaamien yli 9 päivän sairauspoissaolojen määrä on 16 miljoonaa päivää vuodessa. Suuri osa niistä johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja mielenterveyden häiriöistä.

Työterveyslaitos julkaisee tietoja KELAn korvaamista yli 9 päivän poissaoloon johtavista sairauslomista.

Tilastotaulukoiden tiedot päivitetään vuosittain alkusyksyllä puolen vuoden kuluttua tilastoidun vuoden päättymisestä. Taulukoissa käytetyn työssäkäyntitiedon päivitystilanne on esitetty työvoimasivulla.

Päivitetty 03.10.2016