Siirry sisältöön

Tapaturmavaarat

Palaute

Yleisimpiä tapaturmien välittömiä aiheuttajia rakennusmiehen työssä ovat työympäristön rakenteet ja erilaiset esineet ja kappaleet.

Yleisimmät tapaturmatyypit ovat esineisiin satuttaminen, kaatuminen tai liukastuminen ja äkillinen ylikuormittuminen tai –rasittuminen. Yleisimpiä tapaturmavammoja ovat nyrjähdykset tai sijoiltaanmenot, pintavammat ja ruhje- ja musertumavammat. Vammat ovat kohdistuneet yleisimmin käsiin, alaraajoihin ja selkään.

Tapaturmavaarojen torjunta

Koska rakennusmiehen työnkuva on monipuolinen ja vaativa ja hän on monitaitoinen rakennusalan perusammattilainen, joka on mukana rakennustyön kaikissa vaiheissa, kohtaa häntä myös eri töiden moninaiset vaarat. Seuraavassa on käyty läpi muutama keskeinen rakennusmiehen työtehtävä.

Muottityöt

 • Huolehdi muottien riittävästä tuennasta, myös varastoinnissa.
 • Huomioi tuuli suurien muottien nostoissa ja käytä ohjausköyttä. Jos muotti alkaa pyöriä, on pyörimisliike välittömästi pysäytettävä.
 • Tarkista, että putoamissuojaukset ovat paikoillaan. Asennusta estävät suojakaiteet poistetaan vasta välittömästi ennen kyseistä asennusvaihetta.
 • Huolehdi kulkureittien ja työkohteen valaistuksesta ja siisteydestä. Kerää hukkapalat ja muu jäte heti pois. Huolehdi talvella lumen ja jään poistosta.
 • Varo muotin sähkölämmityslankoja varauksia kiinnittäessäsi.
 • Älä aloita muottien purkamista ilman työnjohdon lupaa.
 • Puretut muotit siirretään mahdollisimman pian puhdistettuina varastointipaikalle. Poista muotin tukirakenteisiin tarttunut betoni ennen siirtoa. 
 • Noudata varovaisuutta palavien nesteiden varastoinnissa.
 • Käytä muottityössä tarpeellisia suojavälineitä
 • Suojakypärä, suojakäsineet ja turvajalkineet
 • Öljyä kestävät suojahaalarit ja suojakäsineet muotteja öljyttäessä
 • Silmäsuojaimet muotteja öljyttäessä ja puhdistettaessa, suojanaamari öljyttäessä ruiskulla
 • Turvavaljaat köysineen, jos putoamisvaaraa ei voida muuten torjua.

Raudoitustyö

 • Järjestä riittävä valaistus raudoitteiden valmistuspisteeseen.
 • Huolehdi pystytankojen päiden suojauksesta muovitulpilla, koteloinnilla tai päiden taivutuksella (myös mahdolliset teräsvaraston välitolppina käytettävät pystyteräkset).
 • Tankoniput on nostettava taakan ympäri kiristyvillä nostoapuvälineillä, kuten ketju- ja liukuraksit. Raudoituselementit nostetaan suunnittelijan hyväksymistä nostoapulenkeistä. Älä nosta nippujen sidontalangoista.
 • Varmista, että työtason putoamissuojaukset ovat paikallaan.
 • Huolehdi kulkuteiden, raudoittamon ja työpisteen siisteydestä, kokoa jäteteräkset heti omaan keräyslaatikkoon.
 • Huolehdi riittävästä yleis- ja kohdevalaistuksesta työkohteessa.
 • Älä kävele holviraudoitteiden päällä, ellei niitä ole tuettu kävelyä kestäviksi.
 • Siirreltävillä telineillä ei saa olla siirron aikana henkilöitä eikä tavaraa. Lukitse pyörät siirron jälkeen.
 • Käytä raudoitustyössä tarpeellisia suojavälineitä:
 • Suojakypärä, suojakäsineet ja -vaatetus sekä turvajalkineet
 • Turvavaljaat köysineen, jos putoamisvaaraa ei voida muuten torjua

Betonointityö

 • Tutustu koneiden ja laitteiden käyttöohjeisiin. Älä käytä viallista konetta.
 • Tutustu käytettävien jälkihoitoaineiden käyttöturvallisuustiedotteisiin.
 • Tarkista, että holvin, muotinreunan tai telinesillan putoamissuojaukset ovat paikoillaan.
 • Huolehdi riittävästä valaistuksesta työkohteessa, suojaa valaisimet betoniroiskeilta.
 • Pidä kulkutiet ja työtasot siisteinä.
 • Käytä betonointityössä tarpeellisia suojavälineitä:
 • Suojakypärä, -käsineet ja -vaatetus sekä turvajalkineet
 • Silmien suojaimet, kun on betonin roiskumisvaara
 • Kuulosuojaimet tärytyksessä ja aina, kun melutaso ylittää 85 dB(A)
 • Turvavaljaat köysineen, jos putoamisvaaraa ei voida muuten torjua.

Raivaus- ja purkutyöt

 • Varmista, että työmaa-alue on merkitty selkeästi, esim. merkkinauhoin, suoja-aidoin ja kieltotauluin.
 • Varmista, että purettavista rakenteista on katkaistu tai suljettu sellaiset sähkö-, kaasu- ja muut johdot ja tyhjennetty säiliöt, jotka saattavat aiheuttaa palonvaaran.
 • Varmista työalueella olevat ilmajohdot.
 • Tutustu koneiden käyttöohjeisiin.
 • Kiinnitä jatkuvasti huomiota koneiden ja apuvälineiden kuntoon. Älä käytä viallista konetta tai laitetta.
 • Kiinnitä huomiota kaluston havaittavuuteen ja henkilöiden liikkumiseen vaaranalaisissa paikoissa.
 • Vältä turhaa oleskelua työkoneiden läheisyydessä. Älä mene koneiden työskentelyalueelle niin, ettei kuljettaja näe sinua.
 • Käytä raivaus- ja purkutöissä tarpeellisia suojavälineitä:
 • Suojakypärä ja turvajalkineet
 • Suojakäsineet ja suojaava, selvästi erottuva vaatetus
 • Kuulosuojaimet ketjusahaa käytettäessä ja aina, kun melutaso ylittää 85 dB(A). 

Päivitetty 28.06.2010