Siirry sisältöön

Polyuretaanivaahto

Palaute
Rakennuksilla käytetään yleisesti polyuretaanivaahtoa saumauksiin elementtirakenteissa, ikkuna- ja oviraamien yhdistämiseen seinärakenteisiin ja laajeneviin ja liikkuviin saumoihin monissa eri rakennusmateriaaleissa. Vaahdot ovat yleensä MDI-isosyanaattiperustaisia. Isosyanaatit ovat hengitysteitä herkistäviä.

Rakennuksilla käytetään yleisesti MDI:ia (difenyylimetaanidi-isosyanaattia) sisältävää yksikomponenttista uretaanivaahtoa. Vaahdon uretaanipolymeereissa on reaktiivisia isosyanaattiryhmiä, jotka kosketuksessa ilman kosteuden kanssa muodostavat valmiin verkkomaisen polymeerin. Tyypillinen saumausvaahto toimitetaan painepakkauksissa. Ponnekaasuna on nykyisin propaani/butaaniseos, joka on helposti syttyvää.

Käyttöturvallisuustiedotteesta löytyy tietoa kemikaalien haitoista, oikeista työ- ja käsittelymenetelmistä  ja suojautumisesta. Ennen polyuretaanivaahdon käyttöönottoa on tärkeää perehtyä huolella käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Terveys/turvallisuusvaikutukset

Isosyanaatit, myös MDI ja sen isosyanaattijohdokset eli MDI:n esipolymeerit ovat hengitysteitä herkistäviä.  Uretaanituotteiden ruiskutustyössä ilmaan joutuvat isosyanaattiyhdisteet ovat yleinen ammattitautien aiheuttaja esim. auto- ja teollisuusmaalauksessa.

Saumausvaahtojen käytössä rakennustyömailla esimerkiksi ikkunoiden asennuksen yhteydessä mitatut isosyanaattipitoisuudet ovat olleet alle mittausmenetelmän määritysrajojen. Isosyanaattiallergia voi kuitenkin syntyä myös työtilanteissa, missä altistavat pitoisuudet ovat selvästi ohjearvoja pienempiä.

Altistumista isosyanaateille voi tapahtua saumausvaahdon käytössä, hiottaessa osin reagoimattomia vaahtopintoja sekä jos kovettunut uretaani kuumetessa hajoaa (esim. hitsaustyön, laikkahionnan tai tulipalon aikana).

Isosyanaatit on luokitettu myös ihoallergioita aiheuttaviksi. Uretaanituotteita käyttävien työntekijöiden ihottumat ja hengitystieoireet tulee tutkia työterveyshuollossa.

Torjunta/suojautuminen

Työnsuunnittelu ja työmenetelmät
  • Työtä suunniteltaessa perehdytään käyttöturvallisuustiedotteen ohjeisiin ja perehdytetään työntekijät oikeisiin työtapoihin.
  • Polyuretaanivaahdon käyttöpaikalla tulee olla erittäin tehokas tuuletus tai koneellinen ilmanvaihto.
  • Jos yleisilmanvaihto ei ole riittävä, suositellaan kohdepoiston käyttöä ja hengityksensuojainta (P2ABEK-suodatin),  yli 2 tunnin työssä mieluiten puhallinsuojain.

Suojainten käyttö
  • Ihon suojaus on tärkeää allergioiden ehkäisemiseksi.
  • Sopiva käsinemateriaali on esim. laminoitu EVOH eli monikerroskäsine. Ihovoiteen käyttö suositeltavaa. 
  • Likaantuneet työvaatteet vaihdetaan puhtaisiin.
Jätehuolto
  • Kemiallisesti täysin kovettuneet jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, muuten ongelmajätteisiin.

Päivitetty 30.07.2010