Siirry sisältöön

Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR)

Palaute


KetteräHR Road Tour 2016

Ovatko seuraavat asiat sinulle ajankohtaisia?
        • Miten palkkaan oikeat ihmiset?
        • Miten tuen heidän sitoutumistaan ja työhyvinvointiaan?
        • Miten ylläpidän ja kehitän henkilöstön osaamista?
        • Miten motivoin ja palkitsen?

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen KYLLÄ, tule verkostoitumaan muiden samojen asioiden kanssa painiskelevien yrittäjien kanssa, kuulemaan konkreettisia esimerkkejä hyviksi koetuista toimintatavoista ja muovaamaan yhdessä yrityksesi kasvutarinaa!

Maksuton työpaja on suunnattu erityisesti yrittäjille, jotka tavoittelevat kasvua tai ovat jo kohdanneet kasvun mukanaan tuomia henkilöstöhaasteita tai henkilöille, jotka vastaavat henkilöstökysymyksistä kasvavissa tai kasvuhakuisissa yrityksissä. 

Keväällä kiertueemme kävi Rovaniemellä, Oulussa, Turussa, Kajaanissa, Mikkelissä ja Lahdessa.

Pajojamme on kommentoitu seuraavasti:

”Muiden kokemusten kuuleminen oli hyvä juttu, vertaistuki tärkeää!”
”Erittäin hyvä ja ennen kaikkea tarpeellinen koulutus. Kiitos, ja näitä tarvitaan lisää siinä missä myynti- ja budjettikoulutuksia.”
”Yrittäjävieraan esitys oli mielenkiintoinen.”
(Palautteiden keskiarvo asteikolla ”Koulutus oli erittäin hyödyllinen (5) – Koulutus oli hyödytön (1)” on 3,8)

 
Syksyn kiertueaikataulu:

            Helsinki ti 6.9. klo 8-12, Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12B, Pasila
            Salo ke 7.9. klo 8-12, Hub Salo, Tehdaskatu 6
            Joensuu to 29.9. klo 8-12, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kauppakatu 40B
            Kouvola pe 30.9. klo 9.30-14.30, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Salpausselän katu 22
            Jyväskylä ti 11.10 klo 8-12, Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1
            Tampere ke 12.10 klo 8-12, Technopolis Yliopistonrinne, D-talo, Kalevantie 2
            Vaasa to 17.11. klo 8-12, Pohjanmaan ELY-keskus, Wolffintie 35B
            Seinäjoki pe 18.11. klo 8-12, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alvar Aallon katu 8


          ILMOITTAUDU HETI TÄÄLLÄ, sillä paikkoja on rajoitetusti! Otamme jokaiseen
            työpajaan mukaan 20 ensiksi ilmoittautunutta! 

            Olemme mukana myös REWORK16 tapahtumassa Helsingissä
          

Sparraajina paikalla   

  • Paikalliset yrittäjävieraat, joilla kokemusta yrityksen kasvuvaiheen ja
        toimivien henkilöstöjohtamisen ratkaisujen yhdistämisestä
  • Action learning -valmentaja Johanna Hytönen (Monkey Business)
  • Kasvuyritysten henkilöstöjohtamisen kehittäjät ja tutkijat
        Minna Janhonen ja Tiina Taipale (Työterveyslaitos)

Tarvitaanko esimiehiä? Mitä ovat työpaikan simple rules?

Katso ja kommentoi napakoita videoita kasvuyritysten ketterästä henkilöstöjohtamisesta. Videoilla on äänessä kaksi KetteräHR:n tutkimushaastatteluihin osallistunutta johtajaa. Director, People & Communications Minna Liminka haastaa pohtimaan tarvitaanko kasvuyrityksissä esimiehiä. Toimitusjohtaja Päivi Saatsi avaa simple rules –ajattelua eli yhteisten pelisääntöjen merkitystä kasvavassa yrityksessä.

Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen - toimintamalleja pk-yrityksille

Kasvuvaiheen hallinta on yrittäjille vaativaa ja se muodostuu usein toiminnan eteenpäinviennin kompastuskiveksi. Yrittäjät tarvitsevat tietoa ja tukea moniin eri tehtäviin, kuten henkilöstöjohtamisen toteuttamiseen. Hankkeessa haetaan toimivia ratkaisuja kasvuyritysten henkilöstöjohtamisen tueksi.

Vanhat totutut ja muualta opitut toimintamallit eivät välttämättä sovellu kasvuyritysten toimintaympäristöön. Monissa kasvuyrityksissä onkin otettu käyttöön uudenlaisia, ketteriä toimintatapoja, jotka tukevat yhdessä tekemistä, oppimista, luovuutta sekä kykyä kehittää ja innovoida.

Konkreettiset toimenpiteet ja tulosten hyödyntäminen

Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille -hanke on kolmivaiheinen:

  • Selvitysvaiheessa kokoamme olemassa olevaa tietoa kasvuyritysten henkilöstöjohtamisesta ja hankimme sitä lisää haastattelujen avulla
  • Kehittämisosuudessa sparraamme yhteistyössä alueellisten kehittämisyhtiöiden kanssa pilottiyrityksiä henkilöstöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kehittämiskohteena ovat jyväskyläläinen Aava & Bang, kemiläinen Akkoy Service, tamperelainen Eatech, espoolainen Jamkicks sekä turkulainen Someco
  • Tiedon levitysvaiheessa järjestämme kasvuyrityksille ja kasvuhakusille start up -yrityksille alueellisia työpajoja ympäri Suomen yhteistyössä ELY-keskusten kanssa, ja tuotamme tietoa muun muassa YritysSuomi-sivustolle. Fasilitointikumppanina työpajoissa toimii Monkey Business.

 

Tuloksia (marraskuu 2015)

Hankkeessa selvisi, että lähes 60 prosenttia kasvuyrityksissä työskentelevistä kokee suorituksen arvioinnin vaikuttavan heidän työnsä sisältöön. Muissa yrityksissä vastaava luku on 37 prosenttia. Arvioinnin merkitykseen uralla etenemisen kannalta uskoi yli 30 prosenttia kasvuyritysten työntekijöistä (muissa yrityksissä 21 prosenttia). Suorituksen arvioinnin koettiin myös vaikuttavan palkkaukseen yli 40 prosentin kasvuyritysten työntekijöiden mielestä (muissa yrityksissä 25 prosenttia).

Kasvuyritysten kulttuuri on avoin ja osallistava. Töitä tehdään yhteen hiileen puhaltaen. Hyvän hengen annetaan näkyä myös ulospäin. Kasvuyritykset ovat toimintatavoiltaan nopeasti reagoivia. Muutokset heijastuvat työn tekemiseen ja vievät työtä myönteiseen suuntaan. Kasvuyrityksissä voidaan hyvin. Työn tekemistä kasvuyrityksissä kuvaa vahva työn imu. Kasvuyrityksissä työsuoritusten arvioinnilla rakennetaan parempaa työtä.


 


 Ylle kootut analyysit on tehty osana KetteräHR-hanketta. Aineisto on alun perin koottu Tampereen yliopiston MEADOW (Measuring the Dynamics of Organization and Work) -projektissa. Aineiston keräsi Tilastokeskus vuonna 2012 ja se on saatavilla yhteiskuntatieteellistä tietoarkistosta numeroilla FSD2955 ja FSD2954. Kyselyyn vastasi 107 kasvuyritysten työntekijää ja 882 työntekijää, jotka eivät työskennelleet kasvuyrityksissä. Tämän tutkimuksen kohteena olleet kasvuyritykset ovat yrityksiä, joissa työskenteli vuonna 2007 vähintään 10 henkilöä. Vuosina 2007-2010 yritysten henkilöstömäärä kasvoi vuosittain keskimäärin 15 % ja vuosina 2010-2012 yli 5 %.

Kyselyn tuloksista tarkemmin >>

Tulosvertailua sukupuolinäkökulmasta >>

Aikataulu

Hanke alkaa 1.4.2015 ja päättyy 31.12.2016.

Rahoittajat

Hanke saa rahoitusta Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -kehittämisohjelmasta, jota koordinoi Hämeen ELY-keskus.

Päivitetty 11.10.2016