Siirry sisältöön

Kunta10-tutkimus

Palaute

Tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin.

Tutkimuksessa on mukana kuusi yli 100 000 asukkaan kaupunkia ja niiden viisi lähikaupunkia: Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat. Helsinki on mukana tutkimuksessa ensimmäistä kertaa vuonna 2014.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluu kaikki noin 90 000 tutkimukseen osallistuvien kuntien palveluksessa olevaa vakinaista työntekijää ja pitkäaikaista sijaista. Tämä yhdessä Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen kanssa vastaa lähes 30 % kunta-alan työntekijöistä. Vastaavan suuruusluokan kyselyä ei kunta-alalla ole aikaisemmin tehty, joten tutkimus tuottaa valtakunnallisesti tärkeää tietoa.

Tähänastinen tutkimustieto sisältää

  • kyselyt vuosina 1997, 2000-2001, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 ja 2014 
  • rekisteritietoja vuosittain henkilöstöstä ja sairauspoissaoloista. 

Tuloksia hyödynnetään monin tavoin

Keskeiset tulokset tiedotetaan kaikille tutkimukseen osallistuneille kunnille ja niiden henkilöstölle työyksikkötasolla. Kunnissa käytetään tutkimuksen tuloksia henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän laadun parantamiseen.

Tutkimus on maan laajin ja pitkäaikaisin kunta-alan henkilöstöön kohdistuva tutkimus. Seurannalla on suurta merkitystä koko kunta-alan kehittämisen kannalta. Toistettujen kyselyjen jälkeen on mahdollista entistä paremmin arvioida työelämän laadun muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen.


Kuva 1. Sairauslomapäivät ammattiryhmittäin 2000–2014.


Kuva 2. Eläkeikään saakka uskoo jatkavansa (%). 2014.


Kuva 3. Vuoden aikana sattunut väkivalta- tai uhkatilanne työssä (%) 2004-2014.


Kuva 4. Sairauspoissaolojen määrä tutkimusorganisaatioissa.
 

Kuva 5. Sairauslomapäivien määrä vuonna 2010 eri ammateissa Kunta10-tutkimuskunnissa. Ammattijakauma Tilastokeskuksen ammattiluokituksen 2001 mukaisesti.


Kuva 6. Lyhyiden sairauspoissaolokertojen (1−3 päivää kestävien) määrä ammattiryhmittäin vuonna 2010 Kunta10-tutkimuksessa.


Kuva 7. Yli kolme päivää kestäneiden sairauspoissaolokertojen määrä ammattiryhmittäin vuonna 2010 Kunta10-tutkimuksessa.

Kuva 8.

Päivitetty 10.08.2016