Siirry sisältöön

Asiantuntijamme

Muualla verkossa

Kuulovikaisten työssäolon tukeminen. Kuulolaitteen käytön esteet ja edisteet työelämässä.

Palaute

Hankkeessa selvitetään, mitkä asiat estävät tai edistävät kuulokojeen käyttöä työtehtävissä ja kehitetään uusia ratkaisuja työpaikoille ja työterveyshuoltoon kuulo-ongelmaisten työssäolon tukemiseksi.

Tavoitteena huonokuuloisten työhön osallistumisen parantaminen

Apuvälineiden, kuten kuulokojeen, käyttö ja erilaiset mukauttamisratkaisut työpaikalla voivat merkittävästi parantaa huonokuuloisten työntekijöiden osallistumista työelämään. Selvitämme hankkeessa niitä tekijöitä, jotka estävät tai edistävät kuulokojeen käyttöä sen varsinaisessa käyttöympäristössä työtehtäviä hoidettaessa. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla työterveyshuolto ja työnantaja voivat tukea kuulo-ongelmaisten työn aloittamista ja työssäoloa.

Mitä teemme hankkeen aikana?

Seuraamme tapauskohtaisesti huonokuuloisten henkilöiden kuulokojeen käyttöönottoprosessia. Selvitämme myös näiden henkilöiden työpaikoilla käytössä olevia mukauttamisratkaisuja ja työterveyshuollon roolia niiden tuottamisessa.

Kuulokojeen käytettävyyden osatekijöinä tarkastelemme erityisesti työelämän esteettömyyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Analysoitavana ovat työelämän tilanteet, joissa kommunikaatiokyky on keskeinen selviytymisen edellytys. Kartoitamme kuulokojeen käyttäjien selviytymiskeinoja ja niiden mahdollista muuttumista hankkeen aikana kuulokojeen käytön myötä. Selvitämme myös tapoja, joilla työterveyshuolto ja työnantaja voivat tukea kuulokojeen käyttäjien työssäoloa.

Tuotamme hankkeessa ohjemateriaalia työterveyshuolloille ja työnantajille kuulokojeen käyttäjille sopivista mukauttamisratkaisuista ja työterveyshuollon toimintatavoista kuulovian ilmetessä.

Aikataulu

Hanke alkoi syksyllä 2011. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä keväällä 2013. Tutkimusraportti on luettavissa Työterveyslaitoksen verkkokirjoissa.

Rahoittaja ja muut yhteistyötahot

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto. Hankkeen yhteistyötahoja ovat

Hanke on osa ”Kommunikointi kuulokojeen avulla. Kuulokojeen käytön esteet ja edisteet arjessa ja työelämässä” -tutkimushanketta. Sen terveydenhuoltoon ja arkielämän kommunikaatioon keskittyvää osuutta rahoittaa Suomen Akatemia. Hanke kuuluu kansainväliseen Hearing Aids Communication -tutkimusverkostoon, johon osallistuu tutkijoita mm. Tanskasta, Saksasta, Sveitsistä ja Australiasta. 

Päivitetty 04.11.2013