Siirry sisältöön

Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) -hanke

Palaute
Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) -hankkeessa tuotetaan yhdessä nuorten maahanmuuttajien ja työnantajien kanssa toimintamalleja työllistymiseen sekä neuvoja erilaisilla työpaikoilla toimimiseen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa oppaita työhön perehdytykseen ja työkyvyn tukemiseen. Tietoa kerätään haastattelemalla jo työllistyneitä nuoria maahanmuuttajia, työnantajia sekä työyhteisöjä.  Lisäksi kootaan yhteen aiempien maahanmuuttajiin keskittyneiden hankkeiden hyviä toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä.

Koottuja toimintamalleja myös testataan ja hyödynnetään nuorille maahanmuuttajille järjestettävissä työpajoissa.

Hankkeessa tuotettavia materiaaleja voivat hyödyntää maahanmuuttajanuoret ja heidän työnantajansa, koulutusorganisaatiot sekä työterveys- ja opiskelijaterveydenhuollot. Tietoa levitetään verkostojen kautta.

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2012–30.6.2014.

Rahoittajat

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Ajankohtaista

Loppuraportti
Työkykyä rakentamassa: Raskailla aloilla työskentelevien nuorten maahanmuuttajien jäsennyksiä työkyvystä -pro gradu -tutkielma
Kolumni NuMaT-hankkeen voimavara- ja ratkaisukeskeisestä työotteesta Etmu-blogissa


Hankkeen loppuseminaarin aineistoja

Jaana Laitinen: Miksi nuorten työkyvystä kannattaa huolehtia?
Sanna Penttinen: Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa
Merja Turpeinen: Näillä opeilla osaavia monikulttuurisia työyhteisöjä
SOL: Miten meillä tuetaan nuorta monikulttuurista työntekijää?

Päivitetty 13.11.2015