Siirry sisältöön

Käyttäjälähtöiset toimistotilat (TOTI)

Palaute
TOTI-tutkimushankkeessa kehitetään työkaluja tulevaisuuden toimistotilojen kehittämiseen.

TOTI-loppuraportti

Hankkeen loppuraportti valmistui 6.9.2012.
Voit ladata sen alla olevasta linkistä:

TOTI Loppuraportti     

Monitilatoimiston suunnitteluohje

TOTI hankkeen lopuksi laadittiin ohje siitä, miten monitilatoimiston suunnittelussa ja käytössä tulisi ottaa huomioon. Ohje valmistui 4.9.2012. Dokumenttia ei ole suojattu tekijänoikeuksilla ja sitä saa kukin organisaatio vapaasti muokata omiin tarkoituksiinsa sopivaksi.
 

Voit ladata pdf:n myös täältä.

Hankkeen tavoite

TOTI-tutkimushankkeessa kehitetään työkaluja tulevaisuuden toimistotilojen kehittämiseen. Hankkeen toteuttavat Työterveyslaitos, Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Turun yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat Tekes, toteuttajat ja 15 yritystä. Hanke kuuluu Tekesin TILA-ohjelmaan.

Hankkeen painopistealueina ovat

  • työntekijöiden hyvinvointi ja työympäristötyytyväisyys
  • työntekoa edistävät tila- ja sisäympäristöratkaisut
  • lämpöolot ja ilmanvaihto
  • akustiikka ja puheyksityisyys
  • sisustus ja tilojen elvyttävyys
  • työtehtävät ja organisaation tehtävät
  • toimitilaratkaisut, erityisesti monitilatoimistot perinteisten avotoimistojen ongelmien lievittäjänä
  • järkevät kokonaiskustannukset

Hanke päättyy virallisesti 30.6.2012, mutta julkaisutoiminta ja tiedon levittäminen jatkuu vielä pitkään tämän jälkeen.

Hankkeen sisältö ja osatulokset

Hanke koostuu kolmesta työpaketista.

1. Laboratoriotutkimukset
Turussa sijaitsevassa avotoimistolaboratoriossa on selvitetty sisäympäristötekijöiden vaikutuksia työsuoriutumiseen, kuormittumiseen ja viihtyvyyteen. Lisäksi on tutkittu avotoimiston huoneakustisen suunnittelun vaikutusta puheäänten vaimennukseen. Huoneakustiikkaa ja lämpötilaa koskevat tutkimukset on jo saatu valmiiksi ja tulokset löytyvät julkaisuluettelosta. Ilmanvaihtoa, sisustusta ja koko sisäympäristöä koskevat koetulokset ovat vielä työn alla.

2 Kenttätutkimukset
Kenttätutkimusten tavoitteena oli osoittaa käytännössä, miten tilaratkaisua ja sisäympäristöä kehittämällä voidaan parantaa tyytyväisyyttä sisäympäristöön. Julkaisuluettelosta löytyy kaksi käytännönlähteistä tapaustutkimusta (Soneran ja OP-Pohjolan saneeraushankkeet), joihin toimistojen sisäympäristöjä suunnittelevan kannattaa tutustua.

3 Monitilatoimiston suunnitteluohje
Hankkeen päättyessä julkaistaan ohje, joka tiivistää hankkeen näkemykset yhteen. Ohjeen tulee toimimaan hyödyllisenä tiedonlähteenä toimistoympäristöä suunnittelevalle.

 

Päivitetty 01.11.2012