Siirry sisältöön

Asiantuntijamme

Lisää tietoa

Kuulosuojainten käyttö vajaakuuloisilla

Palaute

Tutkimuksen tausta

Suomessa 200 000 henkilön arvioidaan altistuvan työssään keskiäänitasolle yli 85 dB ja 400 000 keskiäänitasolle yli 80 dB. Noin 700 000 henkilöllä on alentunut kuulokyky tai tinnitus ja vuosittain korvataan noin 650 kuulovammaa. Työelämässä arvioidaan olevan 185 000 huonokuuloista.

Melu häiritsee joka viidettä suomalaista ja aiheuttaa yhtä monelle viestintäongelmia. Vaikeasti huonokuuloisilla on 25 % suurempi onnettomuusriski kuin normaalikuuloisilla. Lisäksi huonokuuloisilla onnettomuuksien seuraukset ovat vakavammat. Riskialttius johtunee kuulovamman seurauksista, jolloin on vaikeampaa kuulla varoitusääniä tai erottaa äänen suuntaa. Kuulonsuojaimen käyttö on ongelmallista huonokuuloisille, koska suojaimen käyttö on käytännössä vaikeaa ja heikentää suuntakuuloa.

Tutkimuksen tarkoitus

Hankkeen tavoitteena oli pienentää kuulonaleneman aiheuttamaa tapaturma- ja terveysriskiä työpaikoilla. Hanke pyrki optimaalisten kuulonsuojainratkaisujen löytämiseen huonokuuloisille suojaimien käytettävyyden kannalta. Erityistarpeena oli selvittää puheen ja signaalin ymmärrettävyyttä kuulonsuojaimen kanssa ja ilman suojainta normaalisti kuuleviin verrattuna.

Tutkimuksessa kartoitettiin huonokuuloisten kuulonsuojeluun liittyvät tarpeet. Tulosten perusteella arvioitiin huonokuuloisten käyttöön soveltuvimmat kuulonsuojainratkaisut sekä kuulonsuojaimien mahdolliset kehitystarpeet.

Tulosten perusteella koottiin huonokuuloisen kuulonsuojaimien käyttöön liittyvät arviointimenettelyt ja ohjeet. Kuulonalenama voi voi vaikuttaa
185 000 huonokuuloisen kommunikaatiokykyyn, työssä selviytymiseen ja työkykyyn. Meluvammaisia on noin 70 000 ja heistä yli puolet tarvitsevat kommunikaatiota työssään.

Rahoittaja

Työsuojelurahasto

 

Päivitetty 06.06.2013