Siirry sisältöön

Osallistu

Tutustu myös

Uutiskirje-arkisto

Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (Solmu) -koordinaatiohanke

Palaute

            


Solmu on "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" - Suomen rakennerahasto-ohjelman koordinaatiohanke.  Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta -toimintalinjaa 5 toteuttavat kehittämisprojektit ovat yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamien koordinaatiohankkeiden kanssa.
 
Toimintalinjaa 5 toteuttavien kehittämisprojektien tavoitteena on työttömien, osatyökykyisten, syrjäytymisriskissä olevien, työelämästä syrjäytyneiden tai muiden vaikeasti työllistyvien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn edistäminen siten, että heidän työllistymisedellytyksensä parantuvat.

Solmu-koordinaatiohanke tukee projekteja:
  • tarjoamalla kehittämisprojektien käyttöön työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmän, Kykyviisarin, jonka avulla voi arvioida osallistuvien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn muutoksia. Arviointimenetelmää kehitetään yhdessä projektien kanssa.
  • kehittämällä ohjelmatason arviointiin indeksin, jolla voi arvioida kehittämisprojektien onnistumista työ- ja toimintakyvyn muutosten suhteen
  • kouluttamalla ja ohjaamalla projektitoimijoita Kykyviisari - työ- ja toimintakykyarvioinnin käyttöön sekä työkyky-ajatteluun
  • auttamalla kehittämisprojekteja verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti
  • auttamalla levittämään kehittämisprojekteissa saatuja tuloksia ja käyttökelpoisia toimintamalleja.
Koulutusta ja verkostoitumista

Koordinaatiohanke järjestää koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia. Kehittämisprojektien toimijat saavat tukea eri arviointimenetelmien käyttöön sekä perehdytystä työ- ja toimintakykyajatteluun. Verkostoitumistilaisuuksissa projektitoimijoilla on mahdollisuus verkostoitua keskenään, kohderyhmien kannalta keskeisten tahojen ja eri aihealueiden asiantuntijoiden kanssa.
Tilaisuuksia järjestetään eri alueilla. Koulutusten päivämäärät ja paikkakunnat näet tästä >> Kirjoita hakusanaksi Kykyviisari ja paina Hae.

Haluatko tilata uutiskirjeen? Laita pyyntö osoitteeseen: kykyviisari@ttl.fi
Liity myös Kykyviisari - keskustelua ja kehittämistä -Facebook-ryhmäämme. Löydät meidät kirjoittamalla Facebookin hakukenttään Kykyviisari.

Need information in English? Here you go >>
Aikataulu

Solmu-koordinaatiohanke alkoi 1.10.2014 ja päättyy 30.9.2017.

Rahoittaja

Koordinaatiohanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).
Solmu-koordinaatiohanke on yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeen kanssa.

                                  

Päivitetty 07.10.2016