Siirry sisältöön

Alkoholihaittojen ehkäisy työpaikalla

Palaute

Kuva: Iisakki HärmäOletko huolissasi omasta alkoholin käytöstäsi? Oletko huolissasi työtoverisi alkoholin käytöstä? Puhutaanko työyhteisössäsi tai työterveyshuollossasi alkoholiasioista?

Alkoholihaitoilla tarkoitetaan alkoholinkäytöstä johtuvia fyysisiä, psyykkisiä, henkisiä ja sosiaalisia haittoja. Riski saada haittoja kasvaa suhteessa käytetyn alkoholin määrään.

Alkoholihaitat näkyvät käyttäjässä itsessään, hänen lähipiirissään ja työpaikalla. Haitat heijastuvat myös koko yhteiskuntaan. Alkoholiasioita tulee käsitellä työpaikalla kuten muitakin työkykyyn ja terveyteen vaikuttavia asioita.

Alkoholihaittojen hallintaan tarvitaan

  • tietoa alkoholihaitoista terveydelle ja työkyvylle 
  • selvitys työpaikan päihdehaitoista
  • tavoitteellisia toimia ja ratkaisuja työpaikan omassa päihdeohjelmassa
  • säännöllistä seurantaa ja arviointia päihdeohjelman toteutumisesta
  • aktiivista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Yli 90 % työssäkäyvistä suomalaisista käyttää alkoholia. Joka kolmas käyttää alkoholia niin, että se on vaaraksi terveydelle. Myös huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntymässä. Tee se näin -opas neuvoo askel askeleelta, miten työpaikalla otetaan käyttöön yhteinen päihdeohjelma.

Ensimmäinen askel on johdon tuen hankkiminen, sitten seuraavat päihteistä ja nykytilanteesta keskusteleminen. Tavoitteiden asettamisen jälkeen tulee toteutus ja seuranta. Verkkokirja tukee Työterveyslaitoksen aiemmin julkaisemaa Päihdeohjelmaopasta.


Päivitetty 29.06.2016