Siirry sisältöön

Asiantuntijapalvelut

Tutustu myös

Muualla verkossa

Työhyvinvointi kannattaa myös taloudellisesti

Palaute

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Panostukset työhyvinvointiin maksavat itsensä jopa moninkertaisena takaisin.

Hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet voivat olla taloudellisesti hyvin kannattavia. Saatu hyöty on tutkimusten mukaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden. Yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuo siis kuusi euroa takaisin.

Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet saavat organisaatiossa aikaan sekä välittömiä että välillisiä talousvaikutuksia (kuva alla). Kun tuottojen ja kustannusten välinen suhde parantuuu, lisääntyy myös toiminnan kannattavuus.

© Työterveyslaitos ja Guy Ahonen

Työhyvinvointipanostusten kannattavuutta voi arvioida

Työhyvinvointiin suunnattujen investointien taloudelliseen tarkasteluun voidaan hyödyntää esimerkiksi Potentiaali-mallia. Mallin pohjalta tehty Potentiaali-analyysityökalu havainnollistaa ja näyttää euroina, kuinka tehdyt toimenpiteet ja muutokset johtavat esimerkiksi vähentyneiden sairauspoissaolojen ja henkilöstön vaihtuvuuden tai muiden kulujen laskun kautta tuottavuuden kasvuun. Potentiaali soveltuu etukäteislaskelmiin ja suunnittelun apuvälineeksi sekä vaikutusten tarkasteluun muutosten jälkeen.

Tästä laskuriin >>

Päivitetty 04.08.2015