Siirry sisältöön

Työn imu on työhön liittyvää innostumista ja iloa kuvaava käsite. Sillä tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Henkilöstön työn imu ja työpaikan tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Työn imua voidaan pitää yhtenä työhyvinvoinnin mittarina. Siksi jo työn imun kokemus itsessään on tavoittelemisen arvoinen. Lisäksi työn imulla on lukuisia myönteisiä yksilöllisiä ja organisatorisia seurauksia.

Tutkimusnäytön perusteella työn imua kokeva todennäköisemmin
 • omaa myönteisiä työtä ja työpaikkaa koskevia asenteita
 • harkitsee vähemmän työpaikan vaihtamista
 • on aloitteellinen ja toimii vapaaehtoisestikin työnsä ja työyhteisönsä hyväksi
 • suoriutuu työstä hyvin ja tuloksellisesti
 • on motivoitunut oppimaan ja jatkokouluttautumaan
 • on tyytyväisempi elämään ja muun elämän rooleihinsa
 • kokee työn ja kotielämän toisiaan rikastuttavina
 • on terveempi.

Oletko työn imussa?

Päinvastoin kuin vakavat työpahoinvoinnin oireet, työn imu on yleinen ilmiö työpaikoilla. Se koskettaa useimpia meistä - ainakin aika ajoin.

Oletko innostunut ja hyvällä mielellä uuden työpäivän alkaessa? Kuluuko aikasi työn parissa kuin huomaamatta? Saatko työstäsi nautintoa? Jos vastasit kysymyksiin myöntävästi, koet ehkä työn imua.


 


Työn imussa oleva työntekijä on tarmokas, omistautunut, uppoutunut, sinnikäs vastoinkäymisissä ja ylpeä työstään. Hän kokee työnsä merkitykselliseksi haasteelliseksi inspiroivaksi.

Mikä synnyttää työn imua?

Työn imua syntyy, kun työolosuhteet ovat suotuisat ja työssä voi käyttää omia vahvuuksiaan. Työn imua tukevia tekijöitä löytyy ennen kaikkea työpaikalta, mutta osin myös sen ulkopuolelta.

Tutkimusten mukaan seuraavat työn voimavarat vahvistavat työn imua

 • työtehtävien haastavuus ja monipuolisuus
 • vaikutusmahdollisuudet työhön
 • työpaikalla koettu arvostus ja tuki
 • kannustava johtaminen
 • mahdollisuus oppia ja kehittyä työssä.

Työn imua vahvistavat lisäksi

 • ”tarttuminen” ihmisten välillä
 • yksilölliset voimavarat
 • palautuminen työpäivän rasituksista
 • kodin voimavarat.

   Tämän sivuston lyhytosoite on www.ttl.fi/tyonimu. Käytä sitä, kun linkität.

   

  Päivitetty 26.01.2016