Siirry sisältöön

Safety Check – ammattialakohtaiset työsuojelun tarkistuslistat pientyöpaikoille

Palaute
Työsuojelun tarkistuslistoja voidaan käyttää työpaikan turvallisuustason arviointiin, työturvallisuuden parantamiseen, työympäristön kehittämiseen sekä työnopastuksen apuna. Alakohtaisten tarkistuslistojen tarkoituksena on auttaa yritystä huolehtimaan koko henkilöstön työturvallisuudesta ja -terveydestä.
Työsuojelun tarkastuslistat pientyöpaikoille

Tarkistuslista helpottaa työolojen seurantaa ja muodostaa pohjan myös kehittämistoimenpiteille ja yrityksen työsuojelun toimintaohjelmalle. Työnantajalla on myös lakisääteinen velvoite seurata säännöllisesti työolosuhteita, selvittää esiintyvät vaarat ja arvioida niiden aiheuttamat riskit.

Tarkistuslistoihin on koottu alan keskeiset työsuojeluasiat helppokäyttöiseksi listaksi. Sen avulla selviää mitkä asiat ovat kunnossa ja missä olisi parantamisen tarvetta. Näitä listoja voidaan käyttää työpaikan turvallisuustason arviointiin, työturvallisuuden parantamiseen, työympäristön kehittämiseen sekä työnopastuksen apuna. Työterveyslaitos on laatinut tarkistuslistat yhdessä Työturvallisuuskeskuksen, Sosiaali- ja terveysministeriön, Työsuojelurahaston, yrittäjien ja järjestöjen kanssa vuosina 1997-2001.

Alakohtaiset tarkastuslistat ovat maksuttomia ja ne on tallennettu pdf-muodossa.

Maa- ja metsätalous:

Palvelut:

Rakentaminen:

Teollisuus:

Kuljetus:

Muut:

  • Ammattitaitokilpailut. Lista on laadittu vuonna 2005 SKILLS-ammattitaitokilpailuja varten, mutta se on sovellettavissa muihinkin yleisötapahtumiin/kilpailuihin.

Päivitetty 13.06.2013