Siirry sisältöön

Työsuojelupäällikön tehtävät

Palaute

Työsuojelupäällikön roolia on painotettu työsuojelun asiantuntijan suuntaan.
 
On haluttu, että työsuojelupäällikkö avustaa linjaorganisaation esimiehiä työsuojelutiedon hankinnassa ja yhteistoiminnassa:
"Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Tässä tarkoituksessa työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi." (Työsuojelun valvontalaki, 28 §)

Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa yhteistoiminnassa. Työsuojelupäällikön tulee olla riittävän perehtynyt työsuojelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin. Hänellä tulee olla riittävät toimintaedellytykset tehtäviensä hoitamiseksi.

Työnantajan on nimettävä yhteistoiminnasta vastaava työpaikan työsuojelupäällikkö, ellei hän itse toimi sellaisena. Erikseen on laissa säädetty menettelyistä sekä työsuojelupäällikön että työsuojeluvaltuutetun osalta työpaikoilla, joilla toimii useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä.

Päivitetty 26.04.2010