Siirry sisältöön
Työurien pidentäminen ja työhön osallistumisen lisääminen on keskeinen kansallinen tavoite. Työikäisen väestön osuus Suomessa pienenee jatkuvasti, joten kaikkien työpanos on tärkeä. Työurien pidentämiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista panostusta työkyvyn ylläpitoon ja työhyvinvointiin. Hyvä terveys on työssä jaksamisen ja jatkamisen perusedellytys.

Jos terveys asettaa esteitä työskentelylle, tulee työ muokata sellaiseksi, että vähemmälläkin työkyvyllä pärjää. Eri elämäntilanteissa voidaan tarvita yksilöllisiä joustoja työajan ja -paikan suhteen. Lisäksi tarvitaan terveellinen ja viihtyisä työympäristö, hallittava työmäärä, osaava esimies, toimiva työyhteisö ja työterveyshuolto.


Päivitetty 02.04.2015