Siirry sisältöön

Tietoa työuran alkutaipaleelle

Palaute
Tästä tietopaketista saat tietoa ja käytännön vinkkejä työturvallisuuden, työsuojelun yhteistoiminnan ja työkyvyn edistämisen näkökulmasta erityisesti työllisyydenhoidon toimenpiteissä kuten työkokeilujaksoilla, palkkatuetussa työssä ja muussa työttömien nuorten työelämävalmennuksessa. Nuorilla viitataan tässä oppaassa erityisesti alle
25-vuotiaisiin, mutta sisällöstä on hyötyä kaikenikäisten työturvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen.


Työpaikat voivat hyödyntää materiaalia ottaessaan nuoria työntekijöitä työpaikalleen saaden vahvistusta nuoren työuran alun tukemiseen. Työllisyyspalvelujen henkilöstö voi hyödyntää tätä materiaalia tutustuttaessaan nuoria työelämän pelisääntöihin ja vahvistaessaan nuoren valmiuksia astua työelämään.

Jokaisen nuoren tarina on yksilöllinen. Nuoren parissa työskentelevien aikuisten tehtävä on rohkaista ja kannustaa nuorta työuran alussa, jotta hänelle syntyy onnistumisen kokemuksia. Myönteiset kokemukset työelämässä antavat nuorelle varmuutta tehdä työuraa koskevia ratkaisuja. Vaikka ohjaamisen ja tuen tarve on jokaiselle yksilöllinen, kaikkien kohdalla on tärkeää käsitellä työpaikan yhteiset toimintatavat ja työturvallisuutta koskevat asiat.

 


Allaolevia tiivistelmiä / lehtisiä voitte muokata itsellenne sopiviksi ja käyttää perehdyttämisen tukena.


  

Tämä materiaali on tehty Työterveys ja työturvallisuus osana nuorten työllistymistä -hankkeessa (Nuorten ttt -hanke) vuosina 2013-2014. Hankkeen rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos. Yhteistyökumppanina hankkeessa oli Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö.

Päivitetty 22.01.2015