Siirry sisältöön

Työpaikkakiusaaminen

Palaute

Sopuisa työyhteisö on yhteisö, jossa ei suvaita jatkuvaa epäasiallista kohtelua, häirintää tai kiusaamista ja jossa edistetään toimivaa työn suuntaista vuorovaikutusta.

Yli 100 000 palkansaajaa kokee joka päivä olevansa kiusaamisen kohteena työpaikallaan. Kiusatuksi tuleminen on vakava sosiaalinen konfliktitilanne, joka lisää stressiä ja heikentää hyvinvointia. Työyhteisössä ilmenevä kiusaaminen heijastuu myös sitä havainnoiviin ja työyhteisön toimivuuteen. Pitkään jatkuneen kiusaamiskokemuksen kustannukset voivat nousta useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

Työpaikkakiusaaminen on koko työyhteisön asia, ongelma, johon pitää ja voidaan puuttua työpaikan joka tasolla. Tavoitteena on kiusaamisen nollatoleranssi, organisaatiokulttuuri, jossa kiusaamisen hyväksymättömyys ja suvaitsemattomuus on yhteinen arvo. 

Työpaikkakiusaaminen

Tämä sivusto kertoo

  • mistä työpaikkakiusaamisessa on kyse
  • miksi työpaikkakiusaamista ilmenee
  • mitä seuraamuksia siitä on yksilöille ja organisaatiolle
  • mitä itse kunkin tulee tehdä kun työpaikalla ilmenee kiusaamista  
  • miten saavutetaan kiusaamisen nollatoleranssi eli sopuisa työyhteisö
  • mistä saa apua ja tukea.

 

Sivusto on laadittu osana SOPUISA työyhteisö hanketta yhteistyössä hankkeen asiantuntijaryhmän kanssa. Toteutuksessa ovat olleet mukana SAK, STTK, Tehy, Ammattilitto Pro, JHL, AKAVA, Valtion työmarkkinalaitos, Kuntatyönantajat, Kirkon työmarkkinalaitos, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja TJS opintokeskus. Hanketta on rahoittanut Työhyvinvointifoorumi.

Päivitetty 05.10.2015