Siirry sisältöön

Työyhteisön ristiriidat ja ratkaisut

Palaute
Erimielisyydet ovat työyhteisöjen arkea, ja suurin osa syntyvistä ristiriidoista kyetään hoitamaan siten, etteivät ne henkilöidy tai laajene. Ongelmia tulee, kun ristiriitoja ja ihmisten välisiä törmäyksiä ei osata käsitellä tai ratkaista työyhteisössä.Pitkittyessään ristiriita johtaa yhteistyöongelmiin, klikkiytymiseen, puolien valintaan ja mustavalkoajatteluun. Pahimmillaan pitkittynyt konfliktikierre voi synnyttää epäasiallista kohtelua ja kiusaamista työssä. Pitkään jatkunut kiusaamistilanne erilaisine selvittelykuluineen voi maksaa organisaatiolle useita kymmeniä tuhansia euroja.

Työyhteisössä syntyvät ristiriidat tulee selvittää siellä, missä ne ovat syntyneetkin – työpaikalla. Parhaimmillaan ristiriidat ja konfliktit ovat viestin tuojia. Ne kertovat siitä, mistä kannattaisi keskustella ja sopia yhdessä. Niiden ratkominen yhdessä auttaa työyhteisöä oppimaan ja kehittämään toimintaansa.

Työpaikkakiusaaminen on koko työyhteisön asia. Se on ongelma, johon pitää ja johon voidaan puuttua työpaikan joka tasolla. Tavoitteena on hyvinvoiva työyhteisö, jossa vallitsee kiusaamisen nollatoleranssi, työyhteisö, jossa kiusaamisen hyväksymättömyys ja suvaitsemattomuus on yhteinen arvo.

Päivitetty 10.12.2014