Siirry sisältöön

Työviihtyvyys ja motivaatio heikkenevät kuumassa työskenneltäessä. Kuumuus kuormittaa elimistöä ja vaikuttaa haitallisesti niin fyysiseen kuin henkiseenkin suorituskykyyn, jonka seurauksena virheiden määrä lisääntyy ja tuottavuus laskee.

Kuumatyön katsotaan alkavan ilman lämpötilan ylittäessä 28 °C. Kuumatöissä arvioidaan olevan noin 60 000 työntekijää. Haitalliseksi kuumuuden kokee joka kolmas työntekijä.

Työprosessista aiheutuvaa kuumuutta esiintyy lähes kaikessa teollisuustuotannossa, jossa energiankulutus kesäaikaan ylittää selvästi toimisto- ja asuintilojen ominaiskulutuksen (n. 100 W/m3).

Monissa töissä, joissa käytetään uuneja tms. tehokkaita lämmönmuodostajia, työprosessin aiheuttama kuumuus on talviaikaankin merkittävä. Tällaisia töitä ovat mm. sulatus- ja valutyöt, lämpökäsittely, takominen ja valssaus metalliteollisuudessa sekä eräät lasi- ja keraamisen teollisuuden työt. Näissä on ongelmana kuiva kuumuus. Kostealle kuumuudelle altistuvat työntekijät keittiöissä, pesuloissa ja leipomoissa. Kesän ulkotöissä erityisen kuumalle altistuvat mm. asfaltti- ja kattotyöntekijät. Suojavarusteet ja raskas työ saattavat aiheuttaa kuumakuormaa viileässäkin ympäristössä.  

Kuumassa työskentely nostaa elimistön lämpötilaa, jolloin sydän joutuu työskentelemään enemmän kuin lämpöviihtyvyysalueella vallitsevassa lämpötilassa.

Sydämeen kohdistuva rasitus kasvaa kuumassa työskenneltäessä, sillä kuumassa verta ohjautuu iholle elimistön viilentämiseksi sitä enemmän, mitä raskaampi on työ ja kuumempi ympäristö. Verenkierron ohjautuminen iholle voi vähentää työskentelevien lihasten verenkiertoa: lihakset väsyvät ja niiden suorituskyky laskee.

Kovassa kuumuudessa lämpöä poistuu elimistöstä vain höyrystyneen hien muodossa. Runsas hientuotanto vaikeuttaa elimistön neste- ja suolatasapainon ylläpitoa. Kuumaan tottunut työntekijä pystyy tuottamaan hikeä noin 600–1000 g tunnissa. Jos menetettyä nestettä ei korvata juomalla, elimistö kuivuu. Kuivuminen kuormittaa verenkiertoa, nostaa sisäelinten lämpötiloja ja lisää äkillisten lämpösairauksien riskiä.

Painon seuranta auttaa nestetasapainon ylläpitoa, sillä jano on huono mittari. Yli 3 %:n painon lasku heikentää selvästi lihasvoimaa, yli 4 %:n pudotus puolestaan kestävyyttä. Jos paino laskee yli 6 %, henkeä uhkaavan lämpöhalvauksen vaara on todellinen.

Kuumassa työskentely vaatii taukoja ja nestettä

Helle ja työskentely kuumassa kuormittavat - työviihtyvyys ja motivaatio saattavat heiketä. Mitä fyysisesti raskaampi työ ja mitä kuumempi ympäristö, sitä enemmän sydän kuormittuu. Keskeistä on huolehtia elimistön neste- ja suolatasapainosta. Helteisen työpäivän jälkeen anna elimistön palautua ja panosta hyvään yöuneen.

Kuumassa työskentelyä voi keventää muun muassa seuraavasti: 

  • Totuttaudu kuumaan. Ensimmäiset päivät helteellä ovat vaikeimmat, sillä elimistön lämpösopeutuminen kestää noin viikon.
  • Juo riittävästi. Fyysisessä työssä kuumassa juo jopa 1- 2 dl kerralla, 3-4  krt tunnissa. Koska jano on huono nestetasapinon mittari, kannattaa seurata myös painoa. Kevyessäkin työssä nesteitä on syytä nauttia, mutta vältä ylinesteytystä.
  • Syö monipuolisesti. Vaikka nälän tunne on kuumalla usein vähäisempi, elimistö tarvitsee energiaa helteelläkin. Välipaloina voivat olla esim. suolakurkut, oliviit tai suolapähkinät.
  • Tauota työtä helteellä fyysisen kuormitusasteen mukaan. Fyysisessä työssä kuumassa taukoja pidetään useammin kuin tavallisesti helteen tukaluusasteen mukaan.  Vietä tauot varjossa, vältä suoraa auringonpaahdetta.
  • Käytä työhösi soveltuvia jäähdytysmenetelmiä. Lämpökuormitusta vähentävät esimerkiksi tuulettimet ja ilmastointilaitteet, läpiveto, käynti viileässä suihkussa, oleskelu ilmastoidussa autossa.
  • Anna elimistön palautua yöllä. Järjestele makuuhuoneesi mahdollisimman vilpoisaksi ja käy viileässä suihkussa ennen nukkumaan menoa. Yön aikana viilentynyt keho auttaa elimistöä palautumaan kuumakuormituksesta.
  • Muista, että jotkut sairaudet ja lääkkeet voivat heikentää lämmönsietoa. Infektioiden aikana ja vakavampien tulehdustautien toipilasaikanakin lämmönsäätely on herkkä häiriintymään. Ihosairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, keskushermoston sairaudet sekä aineenvaihdunnan sairaudet, kuten diabetes ja kilpirauhasvaivat, voivat altistaa lämpötasapainon pettämiselle kuumakuormituksissa.
  • Ole tavallistakin maltillisempi alkoholin käytössä. Alkoholi poistaa nestettä elimistöstä ja nostaa syketasoa jo levossa.

Helteen tukaluus
Ilman kosteus lisää helteen tukaluutta hidastamalla hien haihtumista. Suora auringonpaiste pahentaa helteen tukaluutta ja tuuli lieventää sitä. Lämpötilan ja kosteuden yhteisvaikutusta ja helteen tukaluutta voi arvioida helteen tukaluuus -taulukosta, joka löytyy Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Päivitetty 25.07.2016