Siirry sisältöön

Talkoisiin työkyvyttömyyden vähentämiseksi

Palaute

Suomessa siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle reilut 20 000 ihmistä vuodessa, keskimäärin 52 vuoden iässä. Vanhuuseläkkeelle siirtyvät ovat keskimäärin 63,5-vuotiaita. Työkyvyttömyyden vuoksi menetetyt työvuodet ovat suuri menetys niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Jos työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä saataisiin puolitettua, kansantaloudellinen kustannussäästö olisi 5 miljardia euroa vuodessa.

Eniten työkyvyttömyyttä aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Työkyvyttömyyden vähentäminen on mahdollista. 2000-luvulla on otettu käyttöön keinoja, joiden toimivuudesta on näyttöä.

Esimerkiksi vuonna 2007 käyttöön otetun osasairauspäivärahan on todettu tukevan työhön paluuta ja työssä jatkamista. Vuonna 2008-2011 toiminut Masto-hanke kehitti muun muassa masennuksen ehkäisyä ja varhaista tunnistamista sekä masennuksesta toipuvien kuntoutusta ja työhön paluuta. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä onkin kääntynyt hienoiseen laskuun viime vuosina.

Lähes 250 000 työkyvyttömyyseläkeläistä on kuitenkin liikaa. Jotta työurat pitenevät, työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on ponnisteltava entistä lujemmin.

Varhainen puuttuminen kaipaa tehostamista

Varhaisessa ongelmiin puuttumisessa, hoitotoimissa, kuntoutuksessa ja työhön paluun järjestämisessä on vielä tehostamista. Tuloksia saadaan aikaan osuvilla keinoilla ja entistä paremmalla yhteistyöllä. Samoin yhteistyön mahdollisuuksia on ennaltaehkäisyssä.

Työpaikoilla johtaminen, työsuojelu, henkilöstön kehittäminen ja työterveyshuolto ovat eriytyneet toisistaan liikaa. Yhteistyötä tiivistämällä työpaikat voivat entistä enemmän ja kustannustehokkaammin vaikuttaa työtapaturmiin, työn kuormittavuuteen, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen.
 
Tarvitaan talkoot työkyvyttömyyden vähentämiseksi. Työkyvyttömyys liittyy laajasti työelämään ja hyvinvointijärjestelmäämme. Siksi tarvitaan laajaa hallinnon, työmarkkinajärjestöjen, vakuutuslaitosten ja palvelujärjestelmän yhteistyötä, joka ulottuu myös työpaikkatasolle.

Näihin talkoisiin Työterveyslaitos ilmoittautuu veturiksi – ilman riittävää työkykyä ei saavuteta pitkiä työuria.

Harri Vainio, pääjohtaja, Työterveyslaitos

Lisätiedot: pääjohtajan erityisavustaja Helinä Kujala, Työterveyslaitos,
helina.kujala[ät]ttl.fi, p. 030 474 2473, 046-8505128

Päivitetty 01.09.2014