Siirry sisältöön

Uuden oppaan avulla työterveysyksikkö arvioi ja parantaa toimintansa laatua

Palaute

Työterveyshuollon toiminnan laatua ja vaikuttavuutta on seurattava. Jokaisessa työterveysyksikössä pitää olla hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattava kirjallinen yksikkökohtainen laatujärjestelmä, joka kuvaa yksikön koko toiminnan: johtamisen, henkilöstön, tukitoiminnot, verkostoyhteistyön ja työterveyshuollon palvelurakenteen.

Kun rakennetaan laatujärjestelmää, toiminta kuvataan prosesseina. Niiden avulla saadaan arkikäytännöt näkyviksi.

Laadun johtaminen ja mittaaminen rakentuu prosessien toimivuuden, asiakasarviointien, oman henkilöstön tyytyväisyyden ja taloudellisten tulosten kautta.

Työterveysyksikkö sitoutuu laatujärjestelmän rakennettuaan toiminnassaan laadun jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi käytössä olevan laatujärjestelmän on noudatettava hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia.

Kirjassa esitettyä laatukriteeristöä on pilotoinut kuusi työterveyshuollon palveluntuottajaa.

>> Saatavilla verkkokaupassa

Lisätiedot

Timo Leino
Maire Laaksonen
Owe Österbacka

Päivitetty 24.02.2016