Siirry sisältöön

Ota yhteyttä

Maahanmuuttajan onnistuminen työssä

Palaute
 

Maahanmuuttajan onnistuminen työssä
Tutkimus työssä käyvistä venäläis-, kurdi-
ja somalialaistaustaisista Suomessa

Auli Airila, Minna Toivanen, Ari Väänänen, Barbara Bergbom,
Kirsi Yli-Kaitala, Aki Koskinen
Työterveyslaitos, Helsinki 2013

ISBN 978-952-261-313-4 (nid.)
ISBN 978-952-261-314-1 (pdf)

Tässä julkaisussa tarkastellaan kolmen keskeisen maahanmuuttajaryhmän työssä onnistumista ja onnistumista tukevia voimavaroja.

Vuosina 2010–2013 toteutetussa Maahanmuuttajan onnistuminen työssä -tutkimushankkeessa selvitettiin venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisten maahanmuuttajien työssä onnistumista, ja tutkimukseen osallistui yhteensä 610 työssä käyvää 1864-vuotiasta ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajaa kuudesta kaupungista eri puolelta Suomea.

Tämän laajan määrällisen aineiston pohjalta pohditaan tuloksia käytännön näkökulmasta ja esitetään toimenpidesuosituksia monikulttuurisille työpaikoille. Tutkimuksen mukaan etenkin esimiehen toiminnalla, työyhteisön avoimuudella, työtovereilta saatavalla tuella ja perehdyttämisellä oli keskeinen merkitys työssä onnistumiselle. Julkaisu tarjoaa eväitä maahanmuuttajien työhyvinvoinnin rakentamiselle ja monikulttuuristen työpaikkojen sujuvalle toiminnalle.

 


Päivitetty 29.10.2013