Siirry sisältöön

Ota yhteyttä

Taiteilijan työ

Palaute

Taiteilijan työ
Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa
Toim. Pia Houni ja Heli Ansio

Työterveyslaitos 2013.

Tässä kirjassa keskustellaan ja tuodaan esille tietoa taiteilijan  työstä Taiteilijan  hyvinvointi  taidetyön  muutoksessa -tutkimuksen pohjalta. Tutkimuksen aineistossa tietoa rakentavat lähes 500 suomalaista ammattitaiteilijaa. He ovat kirjailijoita, kuvataiteilijoita ja teatterialan taiteilijoita.

Taiteilijan arki on täynnä säännöllistä puurtamista, omien töiden esille saattamista, julkisuutta, rahoituksen hake
mista, roudaamista ja rakentamista. Taiteilijana olemiseen kuuluu  luovuutta,  ideointia,  onnistumista,  epävarmuutta, kilpailua ja stressiä. Taiteilijat kokevat olevansa onnellisia työssään, vaikka sen toteuttamiseen liittyy poikkeuksellisen paljon haasteita.

Tutkimuksessa  selvisi,  että  taiteilijoiden  subjektiivinen hyvinvointi on vaihtelevaa: fyysiset ja henkiset kuormitustekijät kuuluvat työn arkeen ja muodostavat riskitekijöitä hyvinvoinnille. Näistä huolimatta taiteilijat kokevat itsensä  tyytyväisiksi  ja  sitoutuvat  ammattiinsa.  Taiteilijat  vastaavat  taidekentän  kilpailuun  pitämällä  huolta  itsestään kohtuullisilla  elämäntavoilla. Riskejä  muodostavat  töiden epäsäännöllisyys ja työstä irtautumisen vaikeus sekä verkostoihin liittyvät epäasiallisen kohtelun tilanteet. Taiteilijan työpolussa myönteiset käännekokemukset vahvistavat ammatillista itsetuntoa. 

 

Päivitetty 11.11.2013