Siirry sisältöön

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt

Palaute
Työperäisten sairauksien (TPS) rekisteriin kirjatut uudet tapaukset. Tietoja ammattitautien, ammattitautiepäilyjen ja eräinä työtapaturmina korvattavien vammojen vuoksi lääkäreiden tutkimuksissa olleista potilaista on kerätty vuodesta 1964.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013
Oksa P. ym. (toim.)
Työterveyslaitos, Helsinki 2015.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012
Oksa P. ym. (toim.)
Työterveyslaitos, Helsinki 2014.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011
Oksa P. ym. (toim.)
Työterveyslaitos, Helsinki 2013.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010
Oksa P. ym. (toim.)
Työterveyslaitos, Helsinki 2012.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009
Oksa P. ym. (toim.)
Työterveyslaitos, Helsinki 2011.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008
Oksa P. ym. (toim.)
Työterveyslaitos, Helsinki 2010.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007
Karjalainen A. ym. (toim.)
Työterveyslaitos, Helsinki 2009.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006
Karjalainen A. ym. (toim.)
Työterveyslaitos, Helsinki 2008.

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2005
Laakkonen A. ym. (toim.)
Työterveyslaitos, Helsinki 2007.

Vuosien 2003 ja 2004 puuttuvat ammattitautitiedot

Työperäisten sairauksien rekisteri sai tiedot ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä suoraan vakuutuslaitoksilta erillisillä ammattitautikorteilla vuoteen 2002 saakka. Tapaturmavakuutuslain muutoksen seurauksena Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) ryhtyi keräämään tietoja vakuutuslaitoksilta ja toimitti ne sitten sähköisessä muodossa TPSR-rekisteriin. Tiedonkulun ja kerättävien tietojen muutos toi esiin useita tietojen kattavuuteen ja luotettavuuteen liittyviä ongelmia ja ristiriitaisuuksia. Näiden siirtymävaiheen epäselvyyksien takia vuosia 2003 ja 2004 koskevaa TPSR:n ammattitautijulkaisua ei voitu tuottaa.

Päivitetty 21.09.2015