Siirry sisältöön

Ota yhteyttä

Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset

Palaute
Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset

Valtteri Hongisto

Työterveyslaitos 2014

ISBN 978-952-261-488-9 (PDF)

Tutkimus kokoaa yhteen ulkomaalaisen tutkimustiedon, jossa on selvitetty tuulivoimalamelun terveysvaikutuksia
asuinympäristöissä laajoin kyselytutkimuksin.

Tuulivoimalamelun äänitasolla ja häiritsevyydellä voitiin havaita tilastollisesti merkitsevä yhteys. Tuulivoimalamelu koetaan yhtä häiritseväksi kuin tasoltaan samanlainen lentoliikennemelu mutta hieman häiritsevämmäksi kuin tasoltaan samanlainen tieliikennemelu.

Äänitasoa enemmän melun häiritsevyyttä näyttäisivät selittävän erilaiset väliin tulevat muuttujat kuten tuulivoimalan näkyminen asuntoon tai pihamaalle, asenteet tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia kohtaan, odotukset asuinalueen rauhallisuuden suhteen ja taloudellinen hyötyminen tuulivoimaloista.

Tuulivoimaloiden äänitasolla ja unen laadulla ei ole havaittu yhteyttä. Tutkimuksia on toistaiseksi julkaistu vähän ja niihin liittyy useita epävarmuustekijöitä. Jatkotutkimuksissa tulisi kiinnittää huomiota epävarmuustekijöiden vähentämiseen.

Päivitetty 17.10.2014