Siirry sisältöön

Työ ja terveys Suomessa

Työ ja terveys -haastattelututkimus

Lisää aiheesta

Asiantuntijamme

Työ ja terveys Suomessa 2012

Palaute
Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa 2012 -tutkimuksen mukaan työoloissa on viime vuosina tapahtunut monessa asiassa myönteistä kehitystä ja työhyvinvointi on lisääntynyt. Monen oma kokemus työelämästä kertoo muuta, mutta mittareiden mukaan ollaan menossa parempaan suuntaan. 86 prosenttia suomalaisista sanoo olevansa tyytyväisiä työhönsä.

Vaikka työelämässä on toki ratkaisemattomia epäkohtia, positiivisia trendejä on runsaasti. Tulevaisuus näyttää, riittääkö myönteinen kehitys jatkossa. Huoli oman työpaikan säilymisestä on lisääntynyt ja ammattien väliset terveyserot ovat edelleen suuria. Verkottuva ja katkoksellinen työ vaarantaa työhyvinvoinnin. Puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvät kustannukset ovat yhä yli 40 miljardia euroa vuodessa.

Tutustu alla Työ ja Terveys Suomessa 2012 -tutkimuksen ydintuloksiin: mikä on kehittynyt hyvään ja mikä huonoon suuntaan?

Parempaan suuntaan muuttunutta:

Avaa esitys SlideShare-palvelussa:
Työ ja terveys Suomessa 2012 positiiviset ydintulokset käyttäjältä Työterveyslaitos

Huonompaan suuntaan muuttunutta:


Avaa esitys SlideShare-palvelussa:
Työ ja terveys Suomessa 2012 negatiiviset ydintulokset käyttäjältä Työterveyslaitos


Julkaisut kokonaisuudessaan:

Työ ja terveys Suomessa 2012
Timo Kauppinen, Pauliina Mattila-Holappa, Merja Perkiö-Mäkelä, Anja Saalo, Jouni Toikkanen, Seppo Tuomivaara, Sanni Uuksulainen, Marja Viluksela, Simo Virtanen, Työterveyslaitos 2013.
Lue yhteenveto (pdf, 14 sivua)
Koko tutkimus (pdf, 252 sivua)
Tilaa verkkokaupasta

Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012
Perkiö-Mäkelä Merja ja Hirvonen Maria, Työterveyslaitos 2013.
Tutkimuksen kuvasarja (pdf, 126 sivua)
Taulukkoraportti (pdf, 498 sivua)
Haastattelulomake (pdf, 67 sivua)

Vuosien 2009 ja 2006 julkaisut löytyvät omalta sivultaan >>


Mikä on Työ ja terveys Suomessa -tutkimus?

Työ ja terveys -tutkimus on asiantuntijoiden laatima katsaus työelämän muutoksista, työolotilanteesta ja sen kehityspiirteistä. Työ ja terveys -haastattelututkimus on Työterveyslaitoksen tekemä puhelinhaastattelututkimus, jossa kerätään seurantatietoa Suomen työssä käyvän väestön työstä, työoloista ja työterveydestä.

Katsaus ja siihen liittyvä haastattelututkimus on julkaistu vuodesta 1997 alkaen joka kolmas vuosi. Kirjan tiedot on koottu useista lähteistä. Rekisteri- ja tilastotietojen lisäksi on käytetty haastattelututkimusten aineistoja ja asiantuntijaarvioita. Kirja kattaa työolot ja työterveyden sekä niihin vaikuttavat yhteiskunnalliset rakennetekijät sekä työterveys- ja työturvallisuustoiminnan.


Tämän sivun lyhytosoite on
www.ttl.fi/tyojaterveys

Päivitetty 20.03.2014