ONNETTOMUUDEN VAARAA AIHEUTTAVAT AINEET -turvallisuusohjeet (OVA-ohjeet)


OVA-ohjeet on tarkoitettu kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteiksi pelastuslaitoksille, ympäristönsuojeluviranomaisille, työterveyshenkilöstölle ja kaikille kemikaalien vaaroista kiinnostuneille. OVA-ohjeita on tehty 132 aineesta. Ohjeiden käytön helpottamiseksi on laadittu käyttäjän opas, josta löytyy taustatietoa OVA-ohjeissa käsitellyistä asioista. Eri aineiden ohjeissa on kunkin luvun alussa (luvun numero) linkki vastaavaan kohtaan käyttäjän oppaassa. Lisäksi jokaisen aineen OVA-ohjeesta on tehty tiivistelmä, jossa kerrotaan tärkeimmät asiat lyhyesti ja yksinkertaisesti.

Ohjeet on valmisteltu Työterveyslaitoksella yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, kemikaaliviranomaisten ja kemianteollisuuden asiantuntijoiden kanssa.

Ämnen som medför olycksrisk - säkerhetsanvisningar

Dessa säkerhetanvisningar är avsedda att användas som kunskapskälla för räddningsverk, miljöskyddsmyndigheter, anställda inom företagshälsovården och alla som är intresserade av kemikalierisker. En del av anvisningarna har svensk sammanfattning. Mera omfattande anvisningar finns på finska.

Käyttäjän opas

Varoitusmerkit (CLP), vaara- ja turvalausekkeet / Varningsmärken (CLP), faro- och skyddsangivelser

Aikaisemmin käytössä olleet varoitusmerkit, R- ja S-lausekkeet

OVA-ohjeiden luettelo YK-numeroiden mukaisessa järjestyksessä

Svenska sammanfattningar


Lataa OVA-ohjeet omalle koneellesi

Voit halutessasi ladata OVA-ohjeet omalle koneellesi tästä (n. 9 Mt). Ohjeet on zip-pakattu. Pura paketti ja aloita tuplaklikkaamalla index.html -tiedostoa.


OVA-ohjeet ja tiivistelmät aakkosjärjestyksessä:OVA-ohje CAS-numero(t) YK-numero(t) PDF Tiivistelmä Päivitetty
Akryyliamidi 79-06-1 2074, 3426 PDF Tiivistelmä 12/2015
Akryylihappo 79-10-7 2218 PDF Tiivistelmä 06/2016
Akryylinitriili 107-13-1 1093 PDF Tiivistelmä 06/2016
Alumiinikloridi 7446-70-0 1726, 2581 PDF Tiivistelmä 12/2015
Alumiinisulfaatti 10043-01-3
PDF Tiivistelmä 12/2015
Ammoniakki 7664-41-7 1005, 3318, 2073, 2672 PDF Tiivistelmä 12/2015
Ammoniumnitraatti 6484-52-2 1942, 0222, 1477, 2067, 2071, 2426, 3218, 3375 PDF Tiivistelmä 12/2015
tert-Amyylimetyylieetteri (TAME) 994-05-8, 91995-60-7 1993 PDF Tiivistelmä 06/2016
Arseenipitoiset suolakyllästeet
1556, 1557 PDF Tiivistelmä 12/2015
Asetoni 67-64-1 1090 PDF Tiivistelmä 12/2015
Asetonitriili 75-05-8 1648 PDF Tiivistelmä 12/2015
Asetyleeni 74-86-2 1001, 3374 PDF Tiivistelmä 12/2015
Bensiini → ks. Moottoribensiini
Bentseeni 71-43-2 1114 PDF Tiivistelmä 12/2015
Biokaasu → ks. Metaani
Bromi-kloori-5,5-dimetyylihydantoiini (BCDMH) 32718-18-6 3085 PDF Tiivistelmä 03/2016
Bronopoli (2-bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli) 52-51-7 3241 PDF Tiivistelmä 12/2015
Butaani → ks. Nestekaasut
Butadieeni 106-99-0 1010 PDF Tiivistelmä 12/2015
1-Butanoli 71-36-3 1120 PDF Tiivistelmä 12/2015
Buteeni 106-98-9, 107-01-7, 115-11-7, 590-18-1, 624-64-6 1012, 1055 PDF Tiivistelmä 12/2015
Butyyliakrylaatti 141-32-2 2348 PDF Tiivistelmä 12/2015
tert-Butyylihydroperoksidi 75-91-2 3109, 3103, 3105, 3107 PDF Tiivistelmä 12/2015
C-kyllästeet → ks. Kuparipitoiset suolakyllästeet
2,2-Dibromi-2-syanoasetamidi (DBNPA) 10222-01-2 2811, 3265 PDF Tiivistelmä 03/2016
Dieselöljy 68334-30-5, 68476-34-6 1202 PDF Tiivistelmä 12/2015
Dietyleeniglykolimonometyylieetteri (DEGME) 111-77-3
PDF Tiivistelmä 12/2015
Dikvatti 85-00-7 3016 PDF Tiivistelmä 03/2016
E85 → ks. Korkeaseosetanoli

EDTA 60-00-4, 64-02-8 3267 PDF Tiivistelmä 12/2015
Epikloorihydriini 106-89-8 2023 PDF Tiivistelmä 06/2016
Etanoli 64-17-5 1170 PDF Tiivistelmä 12/2015
Eteeni 74-85-1 1962, 1038 PDF Tiivistelmä 12/2015
Etikkahappo 64-19-7 2790, 2789 PDF Tiivistelmä 06/2016
Etikkahappoanhydridi 108-24-7 1715 PDF Tiivistelmä 12/2015
Etyleeniglykoli 107-21-1
PDF Tiivistelmä 12/2015
Etyleenioksidi 75-21-8 1040, 1041, 1952, 3300 PDF Tiivistelmä 12/2015
Etyyliakrylaatti 140-88-5 1917 PDF Tiivistelmä 12/2015
Etyyliheksyyliakrylaatti 103-11-7
PDF Tiivistelmä 12/2015
Fenoli 108-95-2 1671, 2312, 2821 PDF Tiivistelmä 12/2015
Fluoripiihappo 16961-83-4 1778 PDF Tiivistelmä 06/2016
Fluorivety ja fluorivetyhappo 7664-39-3, 7664-39-3 1052, 1790 PDF Tiivistelmä 12/2015
Formaldehydi 50-00-0 1198, 2209 PDF Tiivistelmä 12/2015
Formamidi 75-12-7
PDF Tiivistelmä 12/2015
Fosforihappo 7664-38-2 1805, 3453 PDF Tiivistelmä 12/2015
Ftaalihappoanhydridi 85-44-9 2214 PDF Tiivistelmä 06/2016
Fumaarihappo 110-17-8
PDF Tiivistelmä 12/2015
Glutaraldehydi 111-30-8 2810 PDF Tiivistelmä 12/2015
Glyoksaali 107-22-2
PDF Tiivistelmä 12/2015
Happi 7782-44-7 1072, 1073 PDF Tiivistelmä 12/2015
Heksaani 110-54-3 1208 PDF Tiivistelmä 12/2015
Hiilidioksidi 124-38-9 1013, 2187, 1845 PDF Tiivistelmä 12/2015
Hiilimonoksidi 630-08-0 1016 PDF Tiivistelmä 12/2015
Hiilitetrakloridi 56-23-5 1846 PDF Tiivistelmä 06/2016
Hydratsiini 302-01-2 2029, 2030, 3293 PDF Tiivistelmä 12/2015
Hydrokinoni 123-31-9 3077 PDF Tiivistelmä 12/2015
Isobutanoli 78-83-1 1212 PDF Tiivistelmä 12/2015
Isopreeni 78-79-5 1218 PDF Tiivistelmä 12/2015
Isopropanoli 67-63-0 1219 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kaliumamyyliksantaatti 2720-73-2
3342
PDF Tiivistelmä 01/2016
Kaliumhydroksidi 1310-58-3 1813, 1814 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kaliumnitriitti 7758-09-0 1488 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kaliumpermanganaatti 7722-64-7 1490 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kaliumsyanidi ja syaanivety 151-50-8 1680, 3413 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kalsiumoksidi 1305-78-8 1910 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kerosiini → ks. Lentopetroli
Kevyt polttoöljy 68476-30-2, 68476-31-3 1202 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kloori 7782-50-5 1017 PDF Tiivistelmä 06/2016
Klooridioksidi 10049-04-4
PDF Tiivistelmä 06/2016
Klooritrimetyylisilaani 75-77-4 1298 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kloorivety ja suolahappo 7647-01-0, 7647-01-0 1050, 1789, 2186 PDF Tiivistelmä 12/2015
Korkeaseosetanoli (E85)
3475 PDF Tiivistelmä 01/2016
Kreosootti 8001-58-9 2810 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kromitrioksidi 1333-82-0 1463, 1755 PDF Tiivistelmä 12/2015
Krotonaldehydi 4170-30-3, 123-73-9, 15798-64-8 1143 PDF Tiivistelmä 06/2016
Ksantaatit → ks. Kaliumamyyliksantaatti
Ksyleeni 1330-20-7, 95-47-6, 108-38-3, 106-42-3 1307 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kumeeni 98-82-8 1918 PDF Tiivistelmä 12/2015
Kuparipitoiset suolakyllästeet
1760, 3082 PDF Tiivistelmä 03/2016
Lentopetroli 8008-20-6, 91770-15-9, 64742-47-8 1863 PDF Tiivistelmä 12/2015
Lipeä → ks. Natriumhydroksidi
Liuotinbensiini 64742-82-1 1300 PDF Tiivistelmä 12/2015
Maakaasu → ks. Metaani
MCPA 94-74-6 3082 PDF Tiivistelmä 03/2016
Metaani 74-82-8 1971, 1972 PDF Tiivistelmä 06/2016
Metaanisulfonihappo 75-75-2 2584, 2586 PDF Tiivistelmä 12/2015
Metakryylihappo 79-41-4 2531 PDF Tiivistelmä 12/2015
Metanoli 67-56-1 1230 PDF Tiivistelmä 12/2015
Metyleenibistiosyanaatti 6317-18-6 2928, 2922 PDF Tiivistelmä 03/2016
Metyleenikloridi 75-09-2 1593 PDF Tiivistelmä 12/2015
N-Metyloliakryyliamidi (NMA) 924-42-5
PDF Tiivistelmä 12/2015
Metyylietyyliketoniperoksidi (MEK-peroksidi) 1338-23-4 3105, 3101, 3107 PDF Tiivistelmä 12/2015
Metyylimetakrylaatti 80-62-6 1247 PDF Tiivistelmä 12/2015
Metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE) 1634-04-4 2398 PDF Tiivistelmä 06/2016
alfa-Metyylistyreeni 98-83-9 2303 PDF Tiivistelmä 12/2015
(Mono)kloorietikkahappo 79-11-8 1751, 1750, 3250 PDF Tiivistelmä 12/2015
Moottoribensiini 86290-81-5 1203 PDF Tiivistelmä 01/2016
Muurahaishappo 64-18-6 1779, 3412 PDF Tiivistelmä 12/2015
Natrium 7440-23-5 1428 PDF Tiivistelmä 12/2015
Natriumboorihydridi 16940-66-2 1426, 3320 PDF Tiivistelmä 12/2015
Natriumdikromaatti 10588-01-9, 7789-12-0 3288 PDF Tiivistelmä 12/2015
Natriumditioniitti 7775-14-6 1384 PDF Tiivistelmä 12/2015
Natriumhydroksidi 1310-73-2 1823, 1824 PDF Tiivistelmä 12/2015
Natriumhypokloriitti 7681-52-9 1791 PDF Tiivistelmä 12/2015
Natriumkloraatti 7775-09-9 1495, 2428 PDF Tiivistelmä 12/2015
Natriumnitriitti 7632-00-0 1500 PDF Tiivistelmä 12/2015
Natriumvetysulfidi 16721-80-5 2949 PDF Tiivistelmä 12/2015
Nestekaasut 74-98-6, 106-97-8 1965, 1075, 1011, 1978 PDF Tiivistelmä 12/2015
Nesteytetty maakaasu (LNG) → ks. Metaani
Nonyylifenoli 84852-15-3, 25154-52-3, 104-40-5 3145 PDF Tiivistelmä 12/2015
Oleum 8014-95-7 1831 PDF Tiivistelmä 12/2015
Pentaani 109-66-0 1265 PDF Tiivistelmä 06/2016
Peretikkahappo 79-21-0 3119, 3109, 3105, 3107 PDF Tiivistelmä 06/2016
Pikriinihappo 88-89-1 0154, 1344, 3364 PDF Tiivistelmä 12/2015
Propaani → ks. Nestekaasut
1-Propanoli 71-23-8 1274 PDF Tiivistelmä 06/2016
Propeeni 115-07-1 1077 PDF Tiivistelmä 12/2015
Propyylibentseeni 103-65-1 2364 PDF Tiivistelmä 12/2015
Pyraklostrobiini 175013-18-0 3082 PDF Tiivistelmä 03/2016
Raskas polttoöljy 68476-33-5 1202 PDF Tiivistelmä 12/2015
Rikki 7704-34-9 1350, 2448 PDF Tiivistelmä 12/2015
Rikkidioksidi 7446-09-5 1079 PDF Tiivistelmä 01/2016
Rikkihappo 7664-93-9 1830, 1832, 2796 PDF Tiivistelmä 12/2015
Rikkihiili 75-15-0 1131 PDF Tiivistelmä 06/2016
Rikkivety 7783-06-4 1053 PDF Tiivistelmä 12/2015
Suolahappo → ks. Kloorivety ja suolahappo
Styreeni 100-42-5 2055 PDF Tiivistelmä 12/2015
alfa-Sypermetriini 67375-30-8 3351
PDF Tiivistelmä 03/2016
Syaanivety → ks. Kaliumsyanidi ja syaanivety
Tetrahydrofuraani 109-99-9 2056 PDF Tiivistelmä 12/2015
Tetrahydrotiofeeni 110-01-0 2412 PDF Tiivistelmä 12/2015
Tetrakloorietyleeni 127-18-4 1897 PDF Tiivistelmä 06/2016
Tetrametyyliammoniumhydroksidi 75-59-2, 10424-65-4 3423, 1835 PDF Tiivistelmä 12/2015
Tionyylikloridi 7719-09-7 1836 PDF Tiivistelmä 06/2016
Tolueeni 108-88-3 1294 PDF Tiivistelmä 12/2015
Tolueenidi-isosyanaatti 584-84-9, 91-08-7 2078 PDF Tiivistelmä 12/2015
Trikloorietyleeni 79-01-6 1710 PDF Tiivistelmä 12/2015
Trimetyyliamiini 75-50-3 1083, 1297 PDF Tiivistelmä 12/2015
Typpi 7727-37-9 1066, 1977 PDF Tiivistelmä 06/2016
Typpihappo 7697-37-2 2032, 2031 PDF Tiivistelmä 06/2016
Tärpätti 8006-64-2 1299 PDF Tiivistelmä 12/2015
Vety 1333-74-0 1966, 1049 PDF Tiivistelmä 12/2015
Vetyperoksidi 7722-84-1 2015, 2984, 2014 PDF Tiivistelmä 12/2015
Vinyyliasetaatti 108-05-4 1301 PDF Tiivistelmä 12/2015
Vinyylikloridi 75-01-4 1086 PDF Tiivistelmä 12/2015


Jos et löytänyt etsimääsi ainetta OVA-ohjeista, katso myös Kansainväliset kemikaalikortit.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.Päivitetty 9.10.2017
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos