OVA-ohje: FLUORIVETY JA FLUORIVETYHAPPO - tiivistelmä


 Fluorivedyn ja fluorivetyhapon OVA-ohjeeseen


Fluorivetyä käytetään myös vesiliuoksena

Fluorivedyn vesiliuosta, fluorivetyhappoa, käytetään Suomessa ruostumattoman teräksen peittaukseen, malmin vaahdotukseen ja lasin mattapinnoitukseen. Fluorivetyä käytetään katalyyttinä.

Fluorivety on voimakkaanhajuinen happo

Fluorivety on väritön kaasu (yli 20 ° C:ssa) tai höyryjä muodostava neste (alle 20 °C:ssa). Aine on vahva happo. Fluorivedyllä on voimakas, ärsyttävä haju. Fluorivety syövyttää lasia, nahkaa ja useita metalleja. Aineen reaktiossa metallien kanssa voi muodostua helposti syttyvää vetykaasua. Emäkset, arseenitrioksidi, kalsiumoksidi ja vesi voivat reagoida kiivaasti fluorivedyn kanssa. Reaktiossa veden kanssa vapautuu myrkyllisiä ja syövyttäviä höyryjä.

Fluorivety esiintyy ympäristössä vedessä eliöille haitallisena ja hajoamattomana fluoridina

Ilmassa, vedessä ja maaperässä fluorivety dissosioituu ja muuntuu helposti erilaisiksi fluoriyhdisteiksi. Ilmassa fluorivety yhtyy ilman kosteuteen muodostaen fluorivetyhappoa, joka laskeutuu maanpinnalle tai huuhtoutuu sateen mukana maahan. Fluorivety voi muodostaa happamessa maaperässä mm. alumiinifluorosilikaattia ja alkaalisessa maaperässä kalsiumfluoridia. Jos maaperän pH on suurempi kuin 6,5, voivat fluoridit sitoutua tiukasti maa-ainekseen. Vedessä, jonka pH on suurempi kuin 5, on fluorivety pääsääntöisesti fluorideina (F-). Fluorivedyn myrkyllisyysmittaukset vesieliöille on suoritettu fluoridilla, jonka on todettu olevan haitallista vesieliölle. Fluorivety ei kerry ravintoverkkoon.

Fluorivety ärsyttää voimakkaasti

Yli 5 ppm:n (4 mg/m3) fluorivedyn pitoisuudet ilmassa aiheuttavat silmien ja hengitysteiden ärsytystä. Vaikutukset voivat viivästyä. Höyryt voivat aiheuttaa hengitysteiden syövytysvammoja, keuhkopöhön ja sydämen rytmihäiriöitä. Väkevä fluorivetyhappo syövyttää ihoa ja tuntuu välittömästi tuskallisena kipuna. Aluksi nähdään ihon turvotusta ja punoitusta. Myöhemmin muodostuu kiinteä valkoisenkellertävä ketto, joka muodostaa harmaita sietämättömän kipeitä rakkuloita. Laimeampien vesiliuoksien vaikutus alkaa muutamien minuuttien tai jopa tuntien kuluttua. Fluorivetyhappo imeytyy ihon läpi nopeasti syvälle kudoksiin ja saattaa aiheuttaa yleismyrkytyksenä veren kalsiumpitoisuuden vähenemisen, sydämen rytmihäiriöitä ja jopa kuoleman. Fluorivetyhapon roiskeet silmään aiheuttavat syövytystä ja vaikeita silmävammoja. Aineen nielemisestä seuraa vaikeita paikallisvammoja, sokkitila ja jopa kuolema.

Fluoridi kertyy luustoon ja nivelsiteisiin, kun imeytynyt määrä toistuvassa altistuksessa ylittää noin kymmenkertaisesti väestön normaalin päiväannoksen. Suuret fluoridimäärät aiheuttavat luuston heikkenemistä ja jäykkyyttä nivelissä. Toistuva altistuminen pienille fluorivedyn pitoisuuksille voi myös aiheuttaa pistelyä silmissä ja kasvojen iholla sekä ärsytystä nenän limakalvoilla.

Toiminta onnettomuustilanteissa

Palo- ja pelastushenkilöstö: TOKEVA Ohje T8b

Arvioitu vaara-alue: Seuraavat vaaraetäisyydet on arvioitu 70-prosenttiselle fluorivetyhapolle (suluissa etäisyydet fluorivedylle): Pienessä vuodossa eristä 50 metriä kaikkiin suuntiin (sekä 100 metriä tuulen alapuolella). Suuressa vuodossa eristä 50 m kaikkiin suuntiin sekä 250 (750) m tuulen alapuolella. Fluorivetyhappo ja fluorivety voivat aiheuttaa altistuneille ärsytysoireita jopa 400 (1000) metrin etäisyydellä tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.


TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä. OVA-etusivulle

Päivitetty 1.6.2016.
Näitä ohjeita kehitetään jatkuvasti ja kaikki palaute on tervetullutta. Lähetä palautetta.
© Työterveyslaitos