Siirry sisältöön

Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012

Palaute
Europeiska unionens tema för år 2012 är Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Temaårets målsättning är ett socialt hållbart samhälle som främjar alla samhällsmedborgares hälsa och funktionsförmåga och bygger på delaktighet och likvärdig behandling.Yngre och äldre kan arbeta tillsammans för att främja målsättningen om ett aktivt och värdigt liv för alla!
Sextioåringar har ännu mycket kvar att ge, och äldres erfarenhet får allt större uppskattning av yngre generationer. Aktivt åldrande innebär att alla ska ha möjlighet till ett fullvärdigt liv i familjekretsen, arbetslivet och samhället.
Solidaritet mellan generationerna gör det möjligt att tillvarata potentialen hos alla generationer. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer. Vi har alla något att lära av varandra.

Organisationernas beslutsfattare har möjlighet att uppmärksamma temaåret i planeringen av nästa års verksamhet, t.ex. genom att lyfta fram teman som anknyter till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna:

  1. främjande av ett långt och aktivt arbetsliv
  2. livslångt lärande
  3. andra frågor som anknyter till aktivt åldrande
  4. solidaritet mellan generationerna.

Vid planeringen av evenemangen lönar det sig att utnyttja olika forum som fungerar som mötesplats för människor i olika åldrar: arbetsplatser, läroanstalter, medborgarinstitut, bibliotek, kulturhus, allaktivitetshus, idrottsanläggningar, med mera.

Temaåret erbjuder också en utmärkt möjlighet för organisationerna att synliggöra sitt eget värdefulla arbete för att främja aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Berätta för oss om era goda lösningar – vi sprider informationen så att också andra kan dra nytta av era erfarenheter:

  • Hur ser ni till att erfarna medarbetares tysta kunskap förs vidare till de yngre?
  • Hur tar ni vara på era unga medarbetares entusiasm och idéer?
  • Hur gör olika åldersgrupper för att lära av varandra och arbeta tillsammans?
  • Hur beaktas olika åldersgrupper i det dagliga ledningsarbetet?
  • Hur är introduktionen av nyanställda ordnad?
  • Hur får man gamla erfarna medarbetare att fortsätta i arbetslivet?

                 Kontakta oss på adressen activeaging@ttl.fi                   

Päivitetty 20.04.2012