Siirry sisältöön

Hyvän johtamisen käytäntöjä ja esimiestaitoja työpaikoille

Palaute

Tämä hanke on päättynyt. Verkkosivustoa ei enää päivitetä.

Verkoston erityisinä tavoitteina on luoda hyvän johtamisen kriteerit
sekä edistää eri-ikäisten johtamisen periaatteiden toteutumista. Hyvän johtamisen kriteerit on viimeistelty lopulliseen muotoonsa helmikuussa 2015.
Kaikuluotain - Johtamisverkoston oma blogi
 

Saatavilla olevaa johtamiskoulutusta selvitetty

Tuore poikkileikkausselvitys tekee näkyväksi suomalaista johtamiskoulutustarjontaa, joka sisältää työhyvinvoinnin osatekijöitä. Työhyvinvoinnin  johtajuuden sisältöjä voidaan opiskella sekä tutkintoon johtavissa että osaamista täydentävissä koulutusohjelmissa.
 
Koulutustarjonnan tiedonhaku on tehty tammi-maaliskuun 2015 aikana internetissä saatavilla olevilla koulutuskuvauksilla. Selvitys on suunnattu kaikille johtajuuden ja työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille.

Kysymyksessä on kertaluonteinen työhyvinvointijohtamisen koulutustarjonnan poikkileikkausselvitys. Selvitys on pyritty tekemään riittävän kattavaksi, jotta siitä voidaan tehdä
yleisiä havaintoja työhyvinvointijohtamisen näkökulmien esiintymisestä tarkastelluissa koulutusohjelmissa. Puutteista ja tarkennuksista voi ilmoittaa Työterveyslaitokselle osoittee-
seen johtamisverkosto@ttl.fi