Kiinnostavimmat maksuttomat työelämäwebinaarit vuonna 2023

Mikä työelämän ajankohtainen ilmiö kiinnostaa sinua juuri nyt? Alkuvuodesta on tulossa useita maksuttomia webinaareja monipuolisista työelämän teemoista. Valitse sinulle hyödyllisin ja ilmoittaudu! Uutinen päivittyy pitkin vuotta aina seuraavien kuukausien webinaareilla.
Mies hymyilee kannettavan tietokoneen ääressä

Merkitse kalenteriisi ja ilmoittaudu heti mukaan!

Helmikuu

3.2.2023: Työterveyshuollon ja työlääketieteen perjantai-meeting: Rokotusten immunologiaa
Perjantai-meetingit ovat avoimia työterveyshuollon ja työlääketieteen asiantuntijaluentoja. Aiheet ovat erityisesti työterveyshuoltohenkilöstöä, alan opiskelijoita, työsuojeluhenkilöstöä ja alan tutkijoita kiinnostavia.

7.2.2023 Yrittäjä: Onko digi uhka vai mahdollisuus?
Miten digitalisaation hyödyntäminen tehostaa yrityksen toimintaa ja muuttaa yritysten toimintamalleja, tuotantoprosesseja ja työn tekemistä? DigiHyöty-hankkeen loppuwebinaari, jossa julkaistaan Yrittäjän digitieto -tietopaketti. Vierailevina puhujina luova johtaja Jani Halme (ToinenPHD) ja toimitusjohtaja Aki Karkulahti (Call To Action Oy). 

8.2.2023: Sote-palveluiden yhteistyöllä työkykyä ja tuottavuutta
Työikäisen terveydenhuoltoa järjestää Suomessa moni toimija. Seminaarissa esitellään TYÖOTE-toimintamallin kustannusvaikutuksia ja käytännön kokemuksia eri hyvinvointialueilta sekä julkistetaan TYÖOTE-politiikkasuositus, jonka tavoitteena on juurruttaa toimintamalli osaksi suomalaista sote-järjestelmää.

10.2.2023: Työterveyshuollon ja työlääketieteen perjantai-meeting: Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Perjantai-meetingit ovat avoimia työterveyshuollon ja työlääketieteen asiantuntijaluentoja. Aiheet ovat erityisesti työterveyshuoltohenkilöstöä, alan opiskelijoita, työsuojeluhenkilöstöä ja alan tutkijoita kiinnostavia.

14.2.2023: Mikä ihmeen Nollis®?-info
Haluaisiko sinun työpaikkasi olla mukana tässä suositussa verkostossa? Tule mukaan webinaariin, jossa kerromme työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin nolla-ajattelusta sekä Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenhyödyistä ja sen eduista.

14.2.2023: Tehokkuus ja työhyvinvointi – Tiedolla kohti tasapainoista työtä
Tasapainottelu työkuorman ja työssä jaksamisen välillä on yleistä terveydenhuollon henkilöstöllä.  Työsuojelurahaston, Etlan ja Työterveyslaitoksen yhteisrahoittamassa hankkeessa selvitettiin, kuinka päivittäistä työaika- ja potilastietoa voidaan hyödyntää työkuorman tutkimuksessa. Loppuseminaarissa tutkijat esittelevät hankkeen tuloksia.

15.2.2023: OPI VERKOSSA -webinaarisarja: Miten rakennetaan työturvallisuuden tilannekuvaa työpaikalla?
Webinaarin aiheena on työturvallisuus työpaikalla. Webinaarissa saadaan vastauksia siihen, minkälainen osaaminen tukee työturvallisuutta koskevan tilannekuvan rakentamista, miten sitä vahvistetaan?

15.2.2023: Vanhustyön vatupassi -webinaarisarja: Eettinen kuormitus ja sen hallinta
Vanhustyön vatupassi tarjoaa vanhustyön esihenkilöille ja johdolle konkreettisia ja vanhustyön arjessa toimivia ratkaisuja eettisen kuormituksen hallintaan ja eettisen työkulttuurin luomiseen.

17.2.2023: Työterveyshuollon ja työlääketieteen perjantai-meeting: Työntekijöiden tartuntatautilain mukaiset tuberkuloositarkastukset – toimintamalli tarkastusten toteuttamiseksi
Perjantai-meetingit ovat avoimia työterveyshuollon ja työlääketieteen asiantuntijaluentoja. Aiheet ovat erityisesti työterveyshuoltohenkilöstöä, alan opiskelijoita, työsuojeluhenkilöstöä ja alan tutkijoita kiinnostavia.

Maaliskuu

14.3.2023: Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä -info
Työuran eri vaiheissa tarvitaan erilaisia työkyvyn tukemisen keinoja. Webinaarissa esitellään työn muokkauksen toimintamalli ja muutoksen tuen työvälineet. Työpaikkaesimerkit Rautavaaran kunnasta ja Espoon kaupungin varhaiskasvatuksesta.

15.3.2023: OPI VERKOSSA -webinaarisarja: Ajanhallinta hybridityössä
Webinaarissa käydään läpi tyypillisimpiä ajankäytön haasteita asiantuntijatyössä, jota tehdään enenevästi sekä etänä että läsnä sekä oman työn johtamisen taitojen ja itseymmärryksen merkitystä ajanhallinnassa. Lisäksi esitellään joitakin keinoja, joilla työpaikat voivat tukea asiantuntijoiden ajanhallintaa hybridityössä.

22.3.2023: Vanhustyön vatupassi -webinaarisarja: Kokeileva kehittäminen
Vanhustyön vatupassi tarjoaa vanhustyön esihenkilöille ja johdolle konkreettisia ja vanhustyön arjessa toimivia ratkaisuja eettisen kuormituksen hallintaan ja eettisen työkulttuurin luomiseen. Tässä webinaarissa käydään läpi kokeilevan kehittämisen prosessi askel askeleelta ja kuullaan myös kokemuspuheenvuoro menetelmän toimivuudesta.

Huhtikuu

19.4.2023: OPI VERKOSSA -webinaarisarja: Syöpävaaralliset aineet ja kemikaaliturvallisuus
Webinaarin aiheena on kemikaaliturvallisuus työpaikalla. Webinaari käsittelee erityisesti sitä, miten syöpävaaralliset aineet tulisi huomioida työpaikalla, ja miten altistumista tulisi arvioida. Altistumisen arviointi on riskinarvioinnin tärkeä osa, ja syöpävaarallisten aineiden kohdalla se on erityisen merkityksellistä. Minkälaista osaamista työpaikalla tarvitaan?

Kesäkuu

7.6.2023: OPI VERKOSSA -webinaarisarja: Palautetaidot haltuun mikro-oppimisen avulla
Mikro-oppiminen on loistava sosiaalisen oppimisen työkalu, jossa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa omien tiimikavereiden kanssa. Menetelmänä se on hyvin nopea oppimisen muoto, mutta tarjoaa toisaalta myös mahdollisuuden syvällisempäänkin keskusteluun. Webinaarissa tarjotaan käytännönläheisiä vinkkejä hyvän palautekulttuurin kehittämiseen työyhteisöissä.

Elokuu

23.8.2023: OPI VERKOSSA -webinaarisarja: Kuormituksen hallinta organisaatiotasolla
Webinaarissa tarkastellaan aivotyötä strategisena organisaatiotason kehittämisen kohteena. Lisäksi kuullaan kokemuksia ja oppeja laajoista aivotyön kehittämishankkeista. Keskiössä on organisaatiotason kehittäminen ja aivotyön kehittäminen strategisena tavoitteena.

 

 

 

Jaa sisältö somessa!