Kommentoi ohjetta sisäilman laadun ja olosuhteiden arvioinnista työpaikoilla

Työterveyslaitos on kehittänyt ohjetta sisäilman laadun ja olosuhteiden arviointiin työpaikoilla osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa. Toivomme palautetta ohjeen käyttäjiltä ja sisäilma-asioista kiinnostuneilta. Ohjeen luonnosta voi kommentoida 31.12.2021 asti.
Päivi Isokääntä

Päivi Isokääntä

Job title
vanhempi asiantuntija

Ohjeluonnoksen nimi on: Ohje sisäilman laadun ja olosuhteiden arviointiin työpaikoilla. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti rakennuksen ja ilmanvaihdon tutkimuksia ja arviointeja tekeville asiantuntijoille, kuten rakennusterveysasiantuntijoille (RTA) ja LVI-asiantuntijoille.

Arvioinnin avulla saadaan kokonaiskuva sisäilman laadusta ja olosuhteista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä esimerkiksi sisäilmaongelmien ratkaisemisen tueksi. Edellä mainittua tietoa tarvitaan myös, jos halutaan työterveyslääkäriltä arvio rakennuksen tai sen osan terveydellisestä merkityksestä työntekijöille.

Uusi ohje korvaa aiemman Työterveyslaitoksen ohjeen: Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen.

Ohjetta on kehitetty käyttäjiltä saadun palauteen pohjalta. Palautetta käyttäjiltä kerättiin kyselyllä helmikuussa 2021.

Ohjeluonnosta voi kommentoida 31.12.2021 asti.

Siirry lyhyeen kyselyyn, johon vastaamalla ohjetta voi kommentoida

Kansallisen sisäilma- ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Lisää aiheesta

Terveet tilat 2028

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028 (THL)

Avainsanat

sisäilma

Jaa sisältö somessa!