21.3.2019

Työympäristölaboratoriot on saanut FINASin akkreditoinnin qPCR-menetelmällä tehtävään materiaalinäytteiden mikrobimääritykseen.

qPCR on viljelyä nopeampi

Työterveyslaitoksessa materiaalinäytteiden mikrobimäärityksiä voidaan tehdä suoraviljelyllä, laimennusviljelyllä ja kvantitatiivisella polymeraasiketjureaktiomenetelmällä (qPCR).

qPCR-menetelmä perustuu näytteessä olevan DNA:n määrän mittaamiseen eikä edellytä mikrobien elinkykyä. qPCR on analyysinä nopeampi kuin viljelymenetelmät, ja vastausaika on tyypillisesti alle viikko. Perinteisesti kosteusvauriokohteista otettujen rakennusmateriaalinäytteiden mikrobimääritykset tehdään viljelymenetelmillä, ja nämä analyysit ovat Työterveyslaitoksella jo pitkään kuuluneet akkreditoituihin analyysipalveluihin.

Akkreditoinnin taustalla on pitkä kehitystyö

Työympäristölaboratoriot on tutkinut qPCR:n vastaavuutta viljelymenetelmiin ja määrittänyt pitoisuusrajat, joiden perusteella qPCR-tulokselle tehdään tulkinnat. ”Aineistossamme qPCR:n avulla havaittiin erittäin hyvin viljelyllä vaurioituneiksi todetut näytteet. Koska qPCR:llä havaitaan myös ei-elinkykyiset mikrobit, materiaali tulkitaan useammin vaurioituneeksi qPCR-menetelmällä kuin laimennusviljelyllä”, kertoo tuotepäällikkö Maija Kirsi. Menetelmän luotettavuuden osoituksena Työympäristölaboratoriot sai qPCR-analyysille FINASin akkreditoinnin.

Akkreditointi on osoitus palvelun korkeasta laadusta

Akkreditoinnin avulla voidaan todeta menetelmän pätevyys, ja se on tunnustus laboratorion laadulle. Asiakkaat voivat luottaa akkreditoidun toiminnan tulosten luotettavuuteen. Työympäristölaboratoriot on FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio (T013, EN ISO/IEC 17025), ja sillä on Ruokaviraston (ent. Eviran) hyväksyntä asumisterveystutkimuksiin. Laboratorio on erikoistunut mm. sisäilman epäpuhtauksien analysointiin.

Laboratorio tarjoaa kattavan valikoiman akkreditoituja analyysejä, esimerkiksi sisäilmasta VOC, PAH, ammoniakki ja aldehydit (mm. formaldehydi) sekä materiaalinäytteistä asbesti, PAH ja metallit sekä työntekijöiden kemikaalialtistuksen arvioimiseen tarkoitettuja biomonitorointimenetelmiä.

Lisäksi laboratorioiden tarjontaan kuuluvat rakennusmateriaalien emissiot, materiaaliemissioluokitukset, pöly- ja kuitunäytteiden analyysit sekä vasta-ainemääritykset seeruminäytteistä (home- ja punkki IgE).

Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi