18.12.2019

Tutkimuksessa selvitettiin, hyötyykö työntekijä enemmän, jos työfysioterapeutti tekee tavanomaisen, vastaanotolla toteutettavan ohjauksen ja neuvonnan lisäksi työpaikkakäynnin työntekijän työpaikalle yhdessä hänen esimiehensä ja työsuojelun edustajan kanssa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä työterveyshuoltojen ja heidän asiakastyöpaikkojensa kanssa.

– Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö sujuu parhaiten, kun toimintatavoista on yhdessä sovittu, työfysioterapeutin osaamista työpaikkakäynnillä hyödynnetään ja tieto työterveyshuollon, työpaikan ja työsuojelun välillä kulkee hyvin, erikoistutkija Erja Sormunen Työterveyslaitoksesta kertoo.

Tutkimukseen otettiin mukaan 107 työterveyshuollon asiakasta, joilla oli vähintään kaksi viikkoa kestänyt tai toistuvasti ilmaantuva alaselkäkipu edellisen 12 kuukauden aikana. Tutkittavat jaettiin satunnaisesti interventio- ja kontrolliryhmiin. Kaikki tutkimukseen osallistuvat saivat omassa työterveyshuollossaan työfysioterapeutin toteuttaman ohjauksen ja neuvonnan. Interventioryhmään kuuluneet saivat lisäksi työfysioterapeutin johdolla toteutetun työpaikkakäynnin, jolle osallistui työntekijän ja työfysioterapeutin lisäksi myös työnantajan edustaja (esimies) ja työsuojelun edustaja.

Eri osapuolten osaamista hyödyntävä osallistava toimintapa sekä tutkimuksessa kehitetty kartoituslomake kuormittavien työtehtävien tunnistamiseen ja ergonomiaratkaisujen kehittämiseen koettiin toimiviksi. Osallistavat työpaikkainterventiot onnistuivat ja kokemukset niistä olivat pääsääntöisesti myönteisiä. Kuitenkaan interventio- ja kontrolliryhmän välille ei tullut tilastollisesti merkitsevää eroa itsearvioidussa työkyvyssä.

– Huolimatta siitä, että työpaikkainterventio ei osoittautunut tilastollisesti merkitsevästi kontrolliryhmässä toteutettua ohjausta ja neuvontaa tehokkaammaksi toimintamalliksi, osallistujien haastatteluissa esille tuomat myönteiset kokemukset ja käytännön toimenpiteet rohkaisevat työterveyshuoltojen, työpaikkojen ja työsuojelun toimijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön, Sormunen kertoo.

Tutkimusta rahoittivat Työsuojelurahasto (TSR) ja Työterveyslaitos.