28.2.2018

Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittivät, aiheuttaako runsas alkoholinkäyttö pitkiä sairauspoissaoloja. Huomioon otettiin muun muassa muut elintavat, lähtötason sairaudet ja työolot. Tutkimus julkaistiin tieteellisen BMC Public Health -lehden numerossa 1/2018.

Alkoholiriippuvaisilla oli mielenterveyden häiriöiden takia kaksi kertaa enemmän yli 10 päivän sairauspoissaoloja kuin alkoholia vähän käyttävillä. Alkoholin suurkuluttajilla ja alkoholinkäytön lopettaneilla vastaavia poissaoloja oli puolitoista kertaa enemmän kuin vähän käyttävillä.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Leena Kaila-Kangas sanoo, että alkoholia saatetaan käyttää muun muassa ahdistuneisuuden ja masennusoireiden lievittämiseen.

”Kansainvälinen tutkimus kuitenkin osoittaa, että liiallinen alkoholinkäyttö lisää näitä oireita. Siksi on tärkeää, että terveydenhuollossa hoidetaan asiakkaan mielenterveyttä samalla, kun pyritään vähentämään hänen alkoholinkäyttöään.”

Tutkimukseen osallistuneista 66 prosenttia ilmoitti juovansa alkoholia kohtuullisesti, 9 prosenttia käytti alkoholia yli viikoittaiselle kulutukselle asetetun riskirajan ja 5 prosentilla oli alkoholiriippuvuus. Vastaajista 6 prosenttia oli ollut koko elämänsä raittiina ja 14 prosenttia oli lopettanut alkoholinkäytön.

Koko elämänsä raittiina pysyneiden sairauspoissaolot olivat samaa tasoa kuin vähän alkoholia käyttävillä. Alkoholinkäytön lopettaneita tarkasteltiin omana ryhmänään, koska aiemmissa tutkimuksissa heillä on todettu muita useammin huono terveydentila.

Tutkimuksen aineisto oli osa koko väestöä edustavan Terveys 2000 -tutkimuksen aineistosta. Siinä seurattiin noin 3600:aa työvoimaan kuuluvaa suomalaista, jotka olivat seurannan alussa 30–55-vuotiaita. Heille oli tehty lääkärintarkastus ja mielenterveyshaastattelu (CDI), jolla mitattiin myös alkoholiriippuvuus. Tiedot yhdistettiin Kansaneläkelaitoksesta saatuihin rekisteritietoihin sairauspäivärahoista ja niiden diagnooseista.

Tutkimusta rahoittivat Työsuojelurahasto, Suomen Akatemia ja Työterveyslaitos.

Lisää tietoa:

Päihdeohjelmaopas (Työterveyslaitos, 2013) auttaa tekemään työpaikalle päihdeohjelman. Se on ohjeistus, jonka avulla työpaikalla voidaan ehkäistä ja hallita päihdehaittoja.

Näin otat töissä puheeksi alkoholinkäytön – kolme esimerkkiä (Työterveyslaitoksen Työpiste-verkkolehden juttu)

Kaila-Kangas L, Koskinen A, Leino-Arjas P, Virtanen M, Härkänen T, Lallukka T. Alcohol use and sickness absence due to all causes and mental- or musculoskeletal disorders: a nationally representative study. (Artikkeli julkaisussa BMC Public Health 2018 Jan 17;18 (1):152)