23.2.2021

Verkkouutinen

Tietoa altistumisolosuhteista tarvitaan, jos halutaan arvioida rakennuksen terveydellistä merkitystä käyttäjille. Altistumisolosuhteiden arvioinnin tekee monesti rakennusterveysasiantuntija.  Arviointi perustuu teknisen kokonaisuuden selvittämiseen ja arvioimiseen, jossa otetaan huomioon rakennus- ja talotekniikka sekä niistä peräisin olevien epäpuhtaudet.

Altistumisolosuhteiden arviointi on osa laajempaa Työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittäminen -ohjetta (ohjeen sivut 30–39). Työterveyslaitos on tehnyt ohjeen työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön, esihenkilöiden, kiinteistöhallinnasta vastaavien ja sisäilma-asiantuntijoiden avuksi.  Ohjeeseen on koottu keskeiset toimintatavat sisäilmaongelmien selvittämisessä työpaikoilla.

Vastaa kyselyyn – klikkaa tästä
Tutustu ohjeeseen Työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittäminen (olosuhdearviointi sivut 30–39)

Kysely ei kerää vastaajan yhteystietoja eikä vastaajia voida yhdistää vastauksiin.
Kyselyyn voivat vastata niin rakennusalan asiantuntijat kuin kaikki muutkin työpaikkojen sisäilma-asioista kiinnostuneet.

Työterveyslaitos päivittää sisäympäristöön liittyviä ohjeitaan osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa. Hyvä sisäympäristö ja toimiva työtila vaikuttavat merkittävästi ihmisen terveyteen, hyvinvointiin ja työsuoritukseen.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoite on vähentää sisäympäristöön liittyviä terveys- ja hyvinvointihaittoja Suomessa. Vuosina 20182028 toteutettavaa ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti mm. Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Lisätiedot: Päivi Isokääntä, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 040 720 1913, paivi.isokaanta[at]ttl.fi

Linkki kyselyyn löytyy myös Terveet tilat 2028 -hankkeen sivuilta.