22.3.2019

Swipe-tutkimushankkessa on tehty neljä suositusta, joiden avulla alustatyön tekijöiden ja itsensätyöllistäjien työturvallisuus, -terveys ja -hyvinvointi voidaan turvata. Suositukset on tehty päätöksenteon tueksi. Ne koskevat palkkiota ja toimeentuloa, työkokemuksen tallentamista sekä työturvallisuuden ja -terveyden tukemiseen ja kehittämiseen liittyviä asioita.

  1. Jokaisella on oikeus saada selkeästi tieto palkkionsa perusteista myös muutostilanteissa. Kansainvälinen työjärjestö ILO on määritellyt perusehdot työturvallisuudelle ja -terveydelle, joita toimeksiantajien tulisi vähintään noudattaa. Suomessa perustuslain mukaan julkishallinto on vastuussa työvoiman suojelusta riippumatta työn muodosta. On työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tehtävä pitää huolta, että myös uudet työnmuodot ovat työsuojelulainsäädännön piirissä.
  2. Alustatyö kasvattaa osaamista ja voi olla väylä muuhun työhön tai yrittämiseen. Tarvitsemme yhteisen verkkopalvelun, johon voi tallentaa työkokemukseen ja maineeseen liittyvää tietoa. Työ- ja elinkeinoministeriön pitäisi selvittää, voisiko tällainen olla osana tulorekisteriä.
  3. Tällä hetkellä alustatyöläisten ja kevytyrittäjien työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyy haasteita ja puutteita, jotka pitäisi sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla korjata. Tämä vaatii myös yhteistyötä eri tahojen välillä.
  4. Alustatyön tekijöille tulee tarjota tukea ja tietoa työterveydestä, -turvallisuudesta ja -hyvinvoinnista. Tarvitaan kansallinen verkkomateriaali ja siihen viittaukset keskeisimmille alustoille. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee vastata verkkomateriaalin tuottamisesta.

Lue suositukset kokonaisuudessaan täältä (.pdf)